_

Με το νέο Νόμο περί ιεραρχίας και προαγωγών εμφιλοχωρούν μεγάλες και σημαντικές αλλαγές στην εξέλιξη και την υπηρεσιακή κατάσταση των Αξιωματικών, οι περισσότερες των οποίων μας βρίσκουν σύμφωνους,  έχουμε όμως φοβερές αμφιβολίες και επιφυλάξεις για σημαντικό αριθμό διατάξεων, που είτε τις θεωρούμε επικίνδυνες, είτε τις θεωρούμε παράνομες. Το Γραφείο μας από 1 Φεβρουαρίου 2011 εγκαινιάζει στο forum ειδικό θέμα συζήτησης για την ιεραρχία και τις προαγωγές των Αξιωματικών. Εάν έχετε οποιαδήποτε άποψη σχετικά παρακαλούμε να καταχωρήσετε την άποψή σας και να συμμετάσχετε ενεργά στο διάλογο δεδομένου ότι τα αποτελέσματα του διαλόγου αυτού θα συγκεντρώνονται και θα επεξεργάζονται από το Γραφείο μας, θα υποβάλλονται δε υπό την μορφή προτάσεων για την λήψη μέτρων στις συναρμόδιες υπηρεσίες.

Παρακάτω μπορείτε να κατεβάσετε τον Νόμο περί ιεραρχίας και προαγωγών σε μορφή Word ώστε να μπορείτε να τον επεξεργαστείτε καλύτερα.

Ν. 3883-2010

Επικοινωνία