Κρίσεις στελεχών 2021

  Δυσμενής κρίση; Ενημερωθείτε για τα δικαιώματα σας! Το Στρατιωτικό Δικηγορικό Γραφείο εναρμονίζεται και ακολουθεί πιστά τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας. Έχοντας αίσθημα ευθύνης απέναντι [...]