Η ανατροφή του παιδιού είναι μια ευθύνη που αφορά τόσο τους άνδρες όσο και τις γυναίκες που υπηρετούν στις ένοπλες δυνάμεις. Από αυτή την σκοπιά αποτελεί ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη η θεσμοθέτηση 9μηνης άδειας ανατροφής νεογέννητου παιδιού και για τους άνδρες στρατιωτικούς.

Προσοχή: Βασική προϋπόθεση να έχει γίνει χρήση της άδειας είτε  να έχει εξαντληθεί, μέχρις ότου το παιδί να γίνει 2,5 ετών.

Από εκεί και πέρα οι άνδρες στρατιωτικοί μπορούν να λάβουν ολόκληρη ή μέρος της άδειας ανατροφής παιδιού σε περίπτωση που η σύζυγος δεν εργάζεται ή εργάζεται στον ιδιωτικό ή τον δημόσιο τομέα, αλλά και σε περίπτωση που είναι επίσης στρατιωτικός.

Δείτε τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται σε κάθε περίπτωση:

  1. Εάν και η σύζυγος είναι στρατιωτικός τότε το ζευγάρι, πρέπει να αναφέρει στην υπηρεσία ποιος από τους δύο θα κάνει πρώτα χρήση της άδειας ανατροφής, είτε ολόκληρης, είτε αθροιστικά. Σε κάθε περίπτωση όμως, η χρήση της άδειας θα γίνει διαδοχικά και αμέσως μετά το τέλος της άδειας κύησης-τοκετού.
  2. Σύζυγος εργαζόμενη στον ιδιωτικό τομέα. Ο στρατιωτικός μπορεί να κάνει χρήση της άδειας ανατροφής κατά το μέρος που η γυναίκα του δεν κάνει χρήση του δικού της δικαιώματος. Για αυτό τον λόγο και ο σύζυγός στρατιωτικός πρέπει να προσκομίσει σχετική βεβαίωση από τον φορέα της συζύγου του.
  3. Σύζυγος εργαζόμενη στον δημόσιο τομέα. Οι γονείς με κοινή τους δήλωση πρέπει να αναφέρουν ποιος από τους δύο θα κάνει πρώτα χρήση της άδειας ανατροφής, ολόκληρης ή αθροιστικά. Σε κάθε περίπτωση όμως, η χρήση της άδειας θα γίνει διαδοχικά και αμέσως μετά το τέλος της άδειας κύησης-τοκετού.
  4. Σύζυγος που δεν εργάζεται. Σε αυτήν την περίπτωση ο άνδρας στρατιωτικός μπορεί να κάνει χρήση ολόκληρης της 9μηνης άδειας.
  5. Περιπτώσεις διαζυγίου, λύσης συμφώνου συμβίωσης, χηρείας, τέκνου εκτός γάμου. Ο άνδρας στρατιωτικός μπορεί να λάβει την άδεια, εάν έχει την επιμέλεια του παιδιού. Σε αυτές τις περιπτώσεις η άδεια ανατροφής αυξάνεται κατά ένα μήνα.
  6. Σε περίπτωση γέννησης διδύμων η άδεια ανατροφής αυξάνεται κατά ένα μήνα για κάθε παιδί μετά το πρώτο.
  7. Σε περίπτωση απόκτησης τρίτου παιδιού και ή περισσότερων, η άδεια ανατροφής αυξάνεται κατά τρεις μήνες για κάθε παιδί.

Οι άντρες στρατιωτικοί δικαιούνται και άδεια υιοθεσίας

Άδεια διάρκειας εννέα μηνών χορηγείται στους άντρες στρατιωτικούς και σε περίπτωση υιοθεσίας παιδιού.

Προσοχή: Η άδεια για την υιοθεσία παιδιού εξαντλείται σε διάστημα 2,5 ετών από τότε που η απόφαση για την υιοθεσία καταστεί τελεσίδικη και σε κάθε περίπτωση μέχρι το παιδί να γίνει έξι ετών. Η ειδική άδεια λόγω υιοθεσίας τέκνου χορηγείται με απόφαση του Αρχηγού του οικείου Γενικού Επιτελείου, μετά την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Για οποιαδήποτε απορία η ερώτηση σας, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με το Στρατιωτικό Δικηγορικό μας Γραφείο στο 210-9536664 προκειμένου να μιλήσετε με ένα εξειδικευμένο νομικό μας σύμβουλο που θα σας ενημερώσει δωρεάν για την διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε.

Τα 25 χρόνια εμπειρία μας αποτελούν της δική σας εξασφάλιση.

Επικοινωνία