Το γραφείο μας σας παρέχει παρακάτω μερικά υποδείγματα για αυτοκίνητα  για τα οποία ως προς το περιεχόμενο και την σύνταξη δεν φέρουμε καμία ευθύνη.

Η σύνταξη οποιουδήποτε εγγράφου με δικαιοπρακτική ευθύνη τόσο δικαστικού όσο και εξωδικαστικού χαρακτήρα πρέπει να γίνεται από κατάλληλα καταρτισμένο νομικό μετά από μελέτη κάθε περιπτώσεως ξεχωριστά.

AYTOKINHTIKO_ATIXIMA_I

ΑΓΩΓΗ (ζημίες αυτοκινήτου και ηθική βλάβη)

ΑΓΩΓΗ (τραυματισμός επιβάτη)

Αγωγή αποζημίωσης

Αγωγή της έφεσης

Αποζημίωση από αυτοκινητικό ατύχημα

Ε Φ Ε Σ Η

Επικοινωνία