Το γραφείο μας σας παρέχει παρακάτω μερικά υποδείγματα ιδιωτικών συμφωνητικών για τα οποία ως προς το περιεχόμενο και την σύνταξη δεν φέρουμε καμία ευθύνη.

Η σύνταξη οποιουδήποτε εγγράφου με δικαιοπρακτική ευθύνη τόσο δικαστικού όσο και εξωδικαστικού χαρακτήρα πρέπει να γίνεται από κατάλληλα καταρτισμένο νομικό μετά από μελέτη κάθε περιπτώσεως ξεχωριστά.

Αγωγή Εξώσεως

Προτάσεις έξωσης

αγωγ αποζ για μη έγκαιρη εκτέλεση έργου

Προτάσεις αγωγ αποζ για μη έγκαιρη εκτέλεση έργου

DIATARAXI_NOMIS

PARAXORHS_DIODOU

Αγωγή διαπλάτυνσης διόδου σε περίκλειστο ακίνητο

Αγωγή παροχής διόδου σε περίκλειστο ακίνητο

Προτάσεις ενάγοντος παροχ διοδ περικλειστ ακιν

ΑΓΩΓΗ αποζημίωσης για παράβαση εταιρικών υποχρεώσεων ΟΕ

Αγωγή διαπλάτυνσης διόδου σε περίκλειστο ακίνητο

Αγωγή παροχής διόδου σε περίκλειστο ακίνητο

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ _

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΓΡΟΤ ΜΙΣΘΙΟΥ

Προτάσεις ενάγοντος παροχ διοδ περικλειστ ακιν

Επικοινωνία