.

Ανακοινώνεται εκ του γραφείου, ότι ήδη μεγάλος αριθμός στρατιωτικών έχουν προσφύγει, και ήδη έχουμε τις πρώτες δικαιώσεις, κατά της όλως αυθαιρέτου και παρανόμου αποφάσεως του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης, το οποίο κόντρα σε κάθε έννοια δικαίου και μέριμνας για το στρατιωτικό προσωπικό, το οποίο αποστέλλεται στο εξωτερικό είτε για ειρηνευτικές αποστολές είτε για οποιοδήποτε άλλο λόγο, να αμείβονται με ημερήσια αποζημίωση και όχι με επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής, παρά του ότι η αποστολή διαρκεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών.

Σημειώνεται ότι ο νόμος ξεκάθαρα προβλέπει ότι η ημερήσια αποζημίωση καταβάλλεται αποκλειστικά και μόνο στο στρατιωτικό προσωπικό, που αποστέλλεται στο εξωτερικό για χρονικό διάστημα μέχρι 30 ημερών. Για το στρατιωτικό προσωπικό το οποίο αποστέλλεται στο εξωτερικό για χρονικό διάστημα άνω των 30 ημερών, ή αποστέλλεται για χρονικό διάστημα μικρότερο αλλά τελικά υπερβαίνει τις 30 ημέρες, οφείλεται να καταβάλλεται τουλάχιστον αναδρομικά από την 1η ημέρα αποστολής επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής.

Υπενθυμίζουμε ότι ο νόμος αφορά όλους τους δημοσίους υπαλλήλους και δεν μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς την σύμπραξη όλων των Υπουργών, πράγμα που φαντάζει αδύνατο στην παρούσα περίπτωση. Έτσι, με την αυθαίρετη απόφαση της Υπηρεσίας, οι στρατιωτικοί είναι οι μοναδικοί που αμείβονται με ημερήσια αποζημίωση, ενώ έχουν αποσταλεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών, ενώ όλοι οι άλλοι υπάλληλοι ανεξαιρέτως λαμβάνουν επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής.

Όσοι ενδιαφέρονται να καταθέσουν αγωγές, αλλά και για να ενημερωθούν περισσότερο επί της υποθέσεως, ας επικοινωνήσουν με το γραφείο μας.

Επικοινωνία