Το γραφείο μας εξετάζοντας ενδελεχώς επί μακρό χρονικό διάστημα τις διαδικασίες για την περικοπή και διαχείριση των χρεών των Στρατιωτικών, παρακολουθώντας επισταμένως την νομολογία και διενεργώντας πιλοτικά σχετικές διαδικασίες, ανακοινώνει προς τα στελέχη ότι δημιουργήθηκε ειδικό τμήμα για τα στελέχη και τους αποστράτους που επιθυμούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους. Ειδικότερα:

Επιτακτική είναι πλέον η ανάγκη, λόγω των συνεχιζόμενων επαχθών μέτρων και συρρίκνωσης του εισοδήματος των Στρατιωτικών, για Ρύθμιση των Οφειλών που έχουν με τα Ιδιωτικά Πιστωτικά Ιδρύματα της χώρας, από οποιαδήποτε συμβατική αιτία, ήτοι δάνεια (Στεγαστικά, καταναλωτικά κ.α), Πιστωτικές Κάρτες κ.λ.π.

Ο Ν.3069/2010 «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 130), έρχεται να δημιουργήσει ένα αμυντικό σύστημα στα Υπερχρεωμένα νοικοκυριά και να προστατέψει τους δανειολήπτες από την οικονομική λαίλαπα που δεν έχει τέλος. Οι συνεχιζόμενες μειώσεις και η εν μέρει κατάργηση των Ειδικών Μισθολογίων των Στρατιωτικών, που διάγουν βίο σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, καθιστά επιτακτική τη ρύθμιση και τον περιορισμό των χρεών σε επίπεδο που να μπορούν να συντηρηθούν τα ίδια τα στελέχη και οι οικογένειές τους με βάση τις πενιχρές αποδοχές τους.

     Με συγκεκριμένη διαδικασία του παρόντος Νόμου, οι οφειλέτες που αδυνατούν να αποπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους προς τις Τράπεζες, μπορούν να μειώσουν κατά πολύ το χρέος τους, κερδίζοντας και μία περίοδο χάριτος δίχως να καταβάλλουν κάποιο ποσό, έως και να διαγράψουν τις οφειλές τους.

 Ήδη έχουν εκδοθεί αποφάσεις των κατά τόπον αρμοδίων Δικαστηρίων, που περικόπτουν σε πολύ μεγάλο βαθμό χρέη των Στρατιωτικών, και μάλιστα σε ποσοστό από τα υψηλότερα που έχουν επιτευχθεί, ήτοι περί το 80%. Δηλαδή, κάποιος Στρατιωτικός που χρωστάει π.χ. €100.000 μπορεί να φτάσει να πληρώσει μόνο €20.000 – €30.000 σε δόσεις, ανάλογα με τις δυνατότητές του.

Κύριο και σημαντικό στοιχείο για την υπαγωγή στις ευεργετικές διατάξεις του Νόμου είναι η αδυναμία πληρωμής των χρεών, η εν γένει συρρίκνωση του εισοδήματος που να βεβαιώνει την αδυναμία ανταπόκρισης στις υποχρεώσεις του οφειλέτη λόγω ότι το κόστος διαβίωσης το υπερσκελίζουν τα έξοδα και η καταβολή των δόσεων.

 Σημαντικό στοιχείο, το οποίο έπαιξε καθοριστικό ρόλο για την εμπλοκή του γραφείου και τη δημιουργία αναλόγου τμήματος, είναι ότι οι Στρατιωτικοί έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και υποχρεώσεις, και πρέπει να αντιμετωπίζονται από τα Δικαστήρια ειδικά σε σχέση με τους υπολοίπους πολίτες. Οι αποδοχές του Στρατιωτικού, εκτός του ότι έχουν περιοριστεί δραστικά, δεν αποτελούν μόνο πόρο διαβίωσης και επιβίωσης, αλλά και απαραίτητο πόρο για την ορθή εκτέλεση της υπηρεσίας του. Ο Στρατιωτικός μετατίθεται υποχρεωτικώς και είναι υποχρεωμένος να υποβληθεί σε μεγάλα έξοδα και πολλές φορές στη συντήρηση δύο οικιών. Επίσης, από τις αποδοχές του θα πρέπει να συντηρήσει την ενδυμασία του, ήτοι τη στολή του, αλλά και να μετακινείται πολλές φορές στην ιδιαίτερη πατρίδα του. Με αυτό το σκεπτικό, και πλήθος άλλων επιχειρημάτων, το γραφείο μας υποστηρίζει ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων, ότι ο μισθός του Στρατιωτικού πλέον είναι απαραίτητο εργαλείο για την ενάσκηση των καθηκόντων του Στρατιωτικού, και η περαιτέρω επιβάρυνσή του με τυχόν δυσβάσταχτη αποπληρωμή χρεών, θα έθετε σε κίνδυνο όχι μόνο την επιβίωση του Στρατιωτικού, αλλά και την αποτελεσματικότητά του στην εκτέλεση της υπηρεσίας και στην συμμόρφωσή του προς το ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον.

Το Γραφείο μας αναλαμβάνει την πλήρη ενημέρωση του Στρατιωτικού Προσωπικού σχετικά με τον τρόπο και τις προϋποθέσεις υπαγωγής του στο Νόμο, χάρη στο εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό.

Αρχικά γίνεται ενδελεχής έλεγχος από το Γραφείο μας για την πλήρωση των προϋποθέσεων υπαγωγής των Στρατιωτικών στις διατάξεις του Νόμου και κατόπιν οι Τράπεζες ενημερώνονται από το Γραφείο μας για το Σχέδιο Εξωδικαστικού Συμβιβασμού. Κατόπιν και μετά το πέρας της προβλεπόμενης από το Νόμο προθεσμίας, εφόσον δεν ευδοκιμήσει το Σχέδιο Εξωδικαστικού Συμβιβασμού, συντάσσεται και κατατίθεται βάσει του άρθρου 8 του Ν. 3869/2010, στο κατά τόπον αρμόδιο Ειρηνοδικείο η σχετική Αίτηση για να αποφασίσει πλέον το Δικαστήριο για την ρύθμιση των οφειλών.

Σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ.2 του Ν. 3869/2010, ορίζεται ότι: «…Αν τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη δεν είναι επαρκή, το δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη τα πάσης φύσεως εισοδήματα του, ιδίως εκείνα από την προσωπική του εργασία, τη δυνατότητα συνεισφοράς του συζύγου, και σταθμίζοντας αυτά με τις βιοτικές ανάγκες του ιδίου και των προστατευόμενων μελών της οικογένειας του, τον υποχρεώνει να καταβάλλει μηνιαίως και για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών ορισμένο ποσό για ικανοποίηση των απαιτήσεων των πιστωτών του συμμέτρως διανεμόμενο…».

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι είναι σημαντικό για τον στρατιωτικό να έχει μία σωστή υποστήριξη στο σχετικό αίτημά του, που να μπορεί να τεκμηριώσει τους σοβαρούς λόγους για τους οποίους πρέπει τα τυχόν χρέη να περιοριστούν δραστικά, δεδομένου ότι πλέον οι αποδοχές του Στρατιωτικού έχουν περιοριστεί σε επίπεδο ανελαστικό.

Τελειώνοντας, θα θέλαμε να σάς ενημερώσουμε ότι από το γραφείο ελήφθη ειδική μέριμνα ώστε το κόστος για την υπαγωγή του κάθε εν ενεργεία ή εν αποστρατεία Στρατιωτικού να είναι εντελώς περιορισμένο, σε επίπεδο που φυσικά είναι σαφώς χαμηλότερο από οποιοδήποτε άλλο αντίστοιχο στην αγορά. Σημειώνουμε ότι το κόστος αυτό αφορά μόνον Στρατιωτικούς, καθώς το γραφείο μας με τέτοιο κόστος δεν μπορεί να αναλάβει πολίτες.

Ιδιαίτερη μέριμνα έχει ληφθεί για τους ήδη πελάτες του γραφείου, οι οποίοι και θα εξυπηρετηθούν κατά προτεραιότητα.

Για την άμεση εξυπηρέτησή σας παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το γραφείο μας με το αρμόδιο τμήμα.

Επικοινωνία