Με τον νέο νόμο 3900/17-12-2010 δημιουργήθηκε ένα νέο πεδίο εφαρμογής του διοικητικού δικαίου στη χώρα μας. Ορισμένες διατάξεις οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι μάς βρίσκουν απόλυτα σύμφωνους, ενώ ορισμένες άλλες διατάξεις θεωρούμε ότι είναι ανεφάρμοστες. Το αξιοσημείωτο όμως είναι ότι ο νόμος βρίθει διατάξεων απαράδεκτων, τριτοκοσμικών και εν πολλοίς εγκληματικών. Εν μία νυκτί η κυβέρνηση, με δήθεν πρόσχημα του εξορθολογισμού και της επιτάχυνσης, αύξησε παράβολα μέχρι και 10.000%, καθιέρωσε παράβολο 2% επί του αντικειμένου της φορολογικής δίκης, αντικαθιστώντας παράβολα των €25 με παράβολα αρκετών εκατοντάδων ευρώ. Έτσι πολίτες και στρατιωτικοί που είχαν προσφύγει αναζητώντας επιστροφή φόρου, και εξαιτίας εγκληματικής αδράνειας χρόνια ολόκληρα δεν δικάζονται οι υποθέσεις τους αποκλειστικά με υπαιτιότητα των δημοσίων υπηρεσιών και των δικαστηρίων, καλούνται τώρα σε χαλεπούς καιρούς να καταβάλουν αναδρομικά ένα αρκετά σεβαστό ποσό εκατοντάδων ευρώ, που σε ορισμένες περιπτώσεις είναι αποτρεπτικό.

Σε άλλες περιπτώσεις το νομοσχέδιο απαγορεύει την άσκηση ενδίκων μέσων, πράγμα απαράδεκτο, αντισυνταγματικό και αντικείμενο σε κάθε έννοια δικαίου όπως η επιστήμη το έχει προάγει. Και ναι μεν μέχρις ενός σημείου το δημόσιο συμφέρον να επιτρέπει σε μικροϋποθέσεις να κρίνονται αμετάκλητα σε πρώτο και τελευταίο βαθμό, αλλά το εύρος που θέσπισε ο εν λόγω νόμος κλονίζει κάθε έννοια εμπιστοσύνης του διοικουμένου και εισάγει γενικότερη νομοθετημένη αρνησιδικία.

Στο μέλλον θα αναφερθούμε εκτενώς σε όλες τις παρασυνέπειες που θα δημιουργηθούν από την εφαρμογή του νόμου. Αντίθετα θετικό του νομοσχεδίου είναι ότι όταν υπάρχει νομολογιακό δεδικασμένο στο ΣτΕ, θα αποτρέπεται η έφεση και η αναίρεση, που σημαίνει ότι πολλοί διοικούμενοι θα αποζημιώνονται με τις πρωτόδικες αποφάσεις, χωρίς το δημόσιο να ακολουθεί την γνωστή τακτική της εφέσεως και της αναιρέσεως, με σκοπό την καθυστέρηση της πληρωμής.

Επίσης θετικά βλέπουμε την θέσπιση της αρχής της πρωτοτύπου δίκης, πλην όμως την θεωρούμε ανεφάρμοστη καθώς η εμπειρία του γραφείου μας δείχνει ότι μία υπόθεση ουσίας στο ΣτΕ μπορεί να κρατήσει πολλά χρόνια και να πάρει πολλές αναβολές, αφού υπάρχει εξαιρετικός φόρτος για το δυσανάλογα μικρό αριθμό δικαστών.

Παρακάτω μπορείτε να κατεβάσετε τον σχετικό νόμο.

Επικοινωνία