ΣτΕΤο Γραφείο μας εν όψει της αποφάσεως της Ολομελείας του ΣτΕ, βάσει της οποίας έγινε δεκτό το αίτημα ακύρωσης των Υπουργικών αποφάσεων και εν γένει των εκτελεστικών διατάξεων του Μνημονίου, που είχε υποστηριχθεί από εκατοντάδες Στελέχη και τις Ενώσεις των Στρατιωτικών και των Σωμάτων Ασφαλείας, επί των οποίων είχαν ασχοληθεί το σύνολο των δικηγορικών γραφείων που ασχολούνται με το αντικείμενο, θα ήθελε να ενημερώσει τα Στελέχη για τα παρακάτω:

                Κατ’ αρχήν διατηρούμε μία επιφύλαξη ως προς τυχόν εκπλήξεις του σκεπτικού της αποφάσεως, η οποία λόγω του μείζονος ενδιαφέροντος θεωρούμε ότι θα εκδοθεί σχετικά σύντομα. Εάν ισχύουν οι «διαρροές» τότε πρέπει να έγινε δεκτό το βασικό αίτημα που υποβλήθηκε, βάσει του οποίου τα Στελέχη των ΕΔ και των ΣΑ αποτελούν βασικό πυρήνα της κρατικής υπόστασης και ως εκ τούτου απολαμβάνουν ιδιαίτερης προστασίας, η δε βεβιασμένη και δυσανάλογη περικοπή σε μεγάλο βαθμό των αποδοχών τους παρεμποδίζει την ορθή ενεργοποίησή τους και εν γένει τη λειτουργία τους, με συνέπεια να εγκυμονεί  κινδύνους για το δημόσιο συμφέρον και την ίδια την υπόσταση του Κράτους.

                Εάν έτσι έχουν τα πράγματα, τότε θα ακυρωθεί μία σειρά διατάξεων που εξεδόθησαν κατ’ εκτέλεσιν των δεσμεύσεων του μνημονίου, χωρίς αυτό ωσαύτως να δεσμεύει τη διοίκηση για την επιστροφή των ποσών που μη σύννομα περιεκόπησαν.

                Σημειώνεται ότι όταν ακυρωθεί μία διοικητική πράξη κανονιστικού περιεχομένου,  η υπόθεση αναπέμπεται στη διοίκηση για να εκδώσει νέα κανονιστική απόφαση, που να είναι σύμφωνη με το σκεπτικό της αποφάσεως του Διοικητικού Δικαστηρίου. Δεν υποχρεούται συνεπώς να απόσχει, αλλά μπορεί να μετριάσει ή να διαμορφώσει τις κανονιστικές διατάξεις στο προσήκον μέτρο, σύμφωνα με το σκεπτικό της αποφάσεως.

                Κατόπιν των ανωτέρω γίνεται αντιληπτό ότι το σκεπτικό της αποφάσεως είναι πολύ σημαντικό για το τι μέλλει γενέσθαι περαιτέρω, και γι’ αυτό τα συναρμόδια Υπουργεία διατήρησαν την επιφύλαξή τους ως προς τις ενέργειες που θα προβούν μετά την επίδοση της αποφάσεως του ανωτάτου ακυρωτικού Δικαστηρίου.

                Για τον ίδιο λόγο πρόωρο είναι να εικάσει κανείς για το τι θα πράξει το Δημόσιο ως προς την καταβολή των αναδρομικών. Δηλαδή εάν θα τα επιστρέψει οίκοθεν ή θα απαιτηθεί να προσφύγει ένας έκαστος για να απαιτήσει τα δικαιούμενα. Σημειώνεται ότι η Διοίκηση κατά πάγια τακτική της δεν εκτελεί αυτοδικαίως τις αποφάσεις του ΣτΕ για όλους τους δικαιούμενους, αλλά απαιτεί την προσκόμιση αντίστοιχης δικαστικής αποφάσεως από ένα έκαστο των ενδιαφερομένων. Τρανό παράδειγμα η απόφαση για την επιστροφή του φόρου των επιδομάτων του εξωτερικού, που ενώ η Ολομέλεια έχει αποφανθεί οριστικά περί της επιστροφής στους Στρατιωτικούς των μη οφειλομένων φόρων, εντούτοις η Διοίκηση συνεχίζει να απαιτεί από κάθε ένα Στρατιωτικό να προσκομίσει απόφαση  επ ονόματι του, προκειμένου να του επιστραφούν οι φόροι. Βέβαια η Διοίκηση σταμάτησε την παρακράτηση των φόρων, αλλά αυτό μόνο για το μέλλον, χωρίς να προχωρήσει αναλογικά σε  αναδρομική καταβολή των οφειλομένων.

                Μετά τις παραπάνω εξελίξεις καλούμε τα Στελέχη να αναμένουν νεότερη ανάρτησή μας μόλις βεβαιωθούμε για το περιεχόμενο της αποφάσεως ώστε να υπάρξουν και οι ανάλογες προτάσεις. Για αυτό το λόγο καλούμε τα Στελέχη να αποφύγουν να προβούν σε βεβιασμένες ενέργειες, καθώς ήδη υπήρξαν κρούσματα επιτηδείων ου προσπαθούν να εκμεταλλευθούν την απόφαση αυτή αξιώνοντας ποσά για αιτίες που δεν συντρέχουν κατά την άποψή μας.

Επικοινωνία