διεγραφή χρεών

διεγραφή χρεών

Το Γραφείο μας είναι στην ευχάριστη θέση, να σας ενημερώσει ότι η ρύθμιση των χρεών των Στελεχών μέχρι σήμερα, σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, προχωράει με 100% επιτυχία, καθώς δεν υπάρχει ούτε ένα Στέλεχος που να απορρίφθηκε η αίτηση του, είτε για προσωρινή ρύθμιση, είτε για οριστική ρύθμιση των χρεών του.

            Οι διατάξεις του συγκεκριμένου Νόμου, όπως σας είχαμε ενημερώσει και σε προηγούμενο δημοσίευμα, είναι σαν να έχουν προβλεφθεί ειδικά για την ελάφρυνση των Στρατιωτικών. Ειδικότερα :

            Οι Στρατιωτικοί όχι μόνο απώλεσαν ένα μεγάλο μέρος  του μισθού και της συντάξεως τους,  αλλά στερήθηκαν και του παγίως καταβαλλόμενου φύλλου πορείας και πολλών άλλων έμμεσων απολαβών, που βελτίωναν καταλυτικά την δυνατότητα βιοπορισμού τους. Παράλληλα με την καταλυτική μείωση των λειτουργικών εξόδων της Υπηρεσίας, ο μέσος ευσυνείδητος Στρατιωτικός αναγκάζεται να συμβάλλει ιδίοις δυνάμεις, στο εύρυθμο της λειτουργίας της Υπηρεσίας. Εάν σε αυτό συνυπολογίσουμε, ότι λόγω συχνών μεταθέσεων ο Στρατιωτικός αναγκάζεται να μισθώνει κατοικία και να επιβαρύνεται συνακόλουθα και με όλα τα έξοδα της, τότε, όπως ορθώς γίνεται αντιληπτό και από τους Δικαστές, η μεγάλη μείωση των αποδοχών έδρασε εντελώς εξοντωτικά για τα Στελέχη περιορίζοντας δραστικώς την δυνατότητα καταβολής τοκοχρεωλυτικών δόσεων.

            Πέραν αυτών, λόγω των μεταθέσεων αλλά και λόγω της παρατεταμένης ανεργίας, οι σύζυγοι των Στελεχών πολύ σπάνια πλέον μπορούν να εξεύρουν ή να διατηρήσουν κατάλληλη εργασία προκειμένου να συνεισφέρουν στο οικογενειακό εισόδημα.

            Επιπλέον γίνεται σεβαστό, όπως έδειξαν μέχρι σήμερα οι Δικαστικές αποφάσεις, ότι οι αποδοχές των Στρατιωτικών  δεν αποτελούν απλώς αμοιβή που το Στέλεχος μπορεί ελευθέρως να διαθέσει κατά την βούληση του, αλλά μια σύνθετη αποζημίωση, μέρος της οποίας πρέπει υποχρεωτικά να κατευθύνεται για την κάλυψη των αυξημένων δαπανών σχετικών με την ορθή εκτέλεση των καθηκόντων τους. Δαπάνες όπως έγκαιρης και εκτός εργασίμων ωρών και ημερών προσέλευσης, δια ιδίων μέσων στην Υπηρεσία, έξοδα προμήθειας και συντηρήσεως στολών, αυξημένης καθημερινής φροντίδας, βελτιωμένης διατροφής λόγω συμμετοχής σε εξαντλητικά ωράρια αλλά και σε επίκοπες ασκήσεις και πλόες, καταλαμβάνουν ένα μεγάλο μέρος του μισθού και πρέπει να θεωρηθούν ανελαστικές δαπάνες, εξίσου σοβαρές, με την δαπάνη του ενοικίου, των λοιπών λογαριασμών, των εξόδων διατροφής και βιοπορισμού της οικογενείας.

            Παράλληλα οι Στρατιωτικοί όχι μόνο απαγορεύεται δια ροπάλου να εργαστούν, αλλά πολύ δύσκολα με βάση την κοινή λογική θα μπορούσαν ακόμα και παράνομα να εργαστούν, λόγω της υπερβολικής απασχολήσεως τους και του άναρχου προσδιορισμού των ημερών και των ωρών εργασίας. Έτσι το Δικαστήριο δεν μπορεί να αμφιβάλλει ούτε για το πραγματικό των εισοδημάτων τους, από τυχόν κρυφά εισοδήματα τους, που άλλες κατηγορίες εργαζομένων  δύναται να έχουν, ούτε μπορεί να απαιτήσει να επιτείνουν την προσπάθεια τους για να εξεύρουν νέα εισοδήματα, αφού κάτι τέτοιο θα ήταν μια προτροπή που απαγορεύεται.

            Θα πρέπει δε να σημειωθεί ότι στην δικαστική λογική η μείωση των χρεών δεν ακολουθεί λογιστικά το ποσοστό μείωσης των αποδοχών αλλά αντιθέτως η μείωση των χρεών περικόπτεται σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό, αφού πλέον το εισόδημα των Στρατιωτικών ίσα που καλύπτει ανελαστικές δαπάνες.
Παράδειγμα, εάν ένας Στρατιωτικός προ κρίσεως είχε €2.500 εισόδημα, και το εισόδημα του μειώθηκε κατά 40%, ήτοι περιορίστηκε στα €1.500 ευρώ, και ο Στρατιωτικός αυτός είχε δόση σε δάνεια €800,00 ευρώ, εάν εκτιμηθεί ότι τα ανελαστικά έξοδα ήτοι ενοίκιο, λογαριασμοί, διατροφή, συντήρηση οικίας, στολών κλπ, εφορίας, νοσήλια, κ.α. ανέρχονται σε €1.500,00 ευρώ, τότε ενώ παλαιότερα του περισσεύσανε €1.000,00 ευρώ, από τα οποία ευνόητα μπορούσε να πληρώνει την δόση των €800,00 ευρώ, τώρα με την μείωση που επήλθε βάσει της οποίας θα λαμβάνει €1.500 ευρώ αυτό το πόσο καλύπτει μόνο τις ανελαστικές δαπάνες, οπότε το χρέος δεν θα περικοπεί κατά 40% όσο και η μείωση των αποδοχών, αλλά κατά 100%, αφού πλέον δεν υπάρχει δυνατότητα να καταβληθεί οποιοδήποτε ποσό, χωρίς κίνδυνο επιβίωσης του Στρατιωτικού και της οικογένειάς του.

            Κατόπιν των Ανωτέρω καλούνται όλα ανεξαιρέτως τα Στελέχη που έχουν οποιοδήποτε είδους χρέους ακόμη και προς ιδιώτες να απευθυνθεί στο Γραφείο μας, ώστε να του παρασχεθεί κατάλληλη νομική συνδρομή.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:

– ΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΔ ΚΑΙ ΣΑ.

– Η ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ  ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΑΜΕΣΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΧΡΙ ΕΚΔΙΚΑΣΕΩΣ, ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ ΤΑ ΚΑΤΑΔΙΩΚΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΙ Ή ΕΞΑΛΕΙΦΕΙ  ΕΝΤΕΛΩΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΟΚΟΧΡΕΩΛΥΤΙΚΗΣ ΔΟΣΗΣ.

–  ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ.

–  ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ.

Επικοινωνία