Μετά από πλήθος αιτημάτων των στελεχών, σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 99/2001 που αφορά τα «Ατομικά έγγραφα των μονίμων αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και καθορισμός κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας σχετικής με τα θέματα αυτά», όπως ισχύει σήμερα για την ενημέρωσή σας.

ΕΚ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΠΔ99-2001

Επικοινωνία