Δημόσιο: Απολύσεις λόγω…λάθους. Πρώτα η πρόσληψη, μετά ο έλεγχος και στο τέλος η απόλυση.

Δημόσιο: Απολύσεις λόγω…λάθους. Πρώτα η πρόσληψη, μετά ο έλεγχος και στο τέλος η απόλυση. Ανήκω σε αυτή την κατηγορία. Πώς μπορώ να κινηθώ; Το ελληνικό Δημόσιο υπολειτουργεί και πολλές [...]