Το γραφείο μας σας παρέχει παρακάτω μερικά υποδείγματα για δάνεια προσημειώσεις υποθήκες για τα οποία ως προς το περιεχόμενο και την σύνταξη δεν φέρουμε καμία ευθύνη.

Η σύνταξη οποιουδήποτε εγγράφου με δικαιοπρακτική ευθύνη τόσο δικαστικού όσο και εξωδικαστικού χαρακτήρα πρέπει να γίνεται από κατάλληλα καταρτισμένο νομικό μετά από μελέτη κάθε περιπτώσεως ξεχωριστά.

ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΙΤΛΩΝ ΣΤΑ ΔΑΝΕΙΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΙΤΛΩΝ ΔΑΝΕΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΑΝΕΙΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥΑ_

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΑΝΕΙΟΥ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΙΤΛΩΝ ΔΑΝΕΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΑΝΕΙΟΥΑΙΤΗΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΙΤΛΩΝ ΔΑΝΕΙΟΥ2

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΑΝΕΙΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ Εξάλειψης προσημείωσης ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΘΗK ΕΞΑΛΕΙΨΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Εξάλειψης προσημείωσης ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠ

Επικοινωνία