Για ακόμα μια φορά στρατιωτικοί, αστυνομικοί, πυροσβέστες λιμενικοί και όχι μόνο βρίσκονται αντιμέτωποι με το οριστικό «πάγωμα» των αποδοχών τους, χωρίς τους αστερίσκους λήψης ισοδύναμων μέτρων. Ουσιαστικά, πρόκειται για ακόμα μια απώλεια που έρχεται να προστεθεί σε όλες εκείνες που έχουν υποστεί τα τελευταία επτά χρόνια.

Με τροπολογία που κατατέθηκε αιφνιδιαστικά στο Κοινοβούλιο το υπουργείο Οικονομικών ανέστειλε κάθε μισθολογική ωρίμανση και μισθολογική προαγωγή για τη διετία 2017-2018. Η απόφαση πλήττει όλα τα ειδικά μισθολόγια του Δημοσίου. Αφορά εκατοντάδες χιλιάδες στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, γιατρούς του Ε.Σ.Υ, καθηγητές ΑΕΙ-ΤΕΙ και δικαστικούς.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση, οι περικοπές αυτές πραγματοποιούνται για λόγους δημοσιονομικής προσαρμογής. Ήδη για την περίοδο 2016-2018 έχει ανασταλεί η μισθολογική ωρίμανση των υπαλλήλων στον δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιου τομέα (παρ. 2 άρθρο 26 του ν.4354/2015). Οι συνολικές απώλειες για τους εργαζομένους των ειδικών μισθολογίων θα φτάσουν τα 118 εκατομμύρια ευρώ. Τα χρήματα αυτά μπορούν και πρέπει να διεκδικηθούν.

Το «ψαλίδι» στις μισθολογικές προαγωγές παραβιάζει:
1. Τα δικαιώματα των εργαζομένων για υπηρεσιακή και μισθολογική εξέλιξη που πηγάζουν από την ίδια τη σχέση εργασίας, με αποτέλεσμα να αθετείται εκ μέρους του εργοδότη (Δημόσιο) η σχετική ενοχική του υποχρέωση για τη μισθολογική εξέλιξη του εργαζόμενου και να επισείεται η αδικοπρακτική του ευθύνη.
2. Το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα του εργαζομένου για την ελεύθερη ανάπτυξη της επαγγελματικής του δραστηριότητας.
3. Την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητάς του
εργαζόμενου (άρ. 57 ΑΚ)
4. Την δικαιολογημένη εμπιστοσύνη του διοικούμενου στη διοίκηση.
5. Το δικαίωμα στην περιουσία
6. Την αρχή της αναλογικότητας καθώς θα μπορούσαν να ληφθούν ισοδύναμα μέτρα. Η δυνατότητα για τη λήψη ισοδύναμων μέτρων άλλωστε, αναφέρεται ρητώς, τόσο στο άρθρο 236 του ν. 4389/2016, όσο και στο άρθρο 9 παρ. 1 του Ν. 4393/2016: «Η ως άνω διάταξη δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση που τα εμπλεκόμενα υπουργεία προσδιορίσουν δημοσιονομικές παρεμβάσεις ισοδύναμης καθαρής εξοικονόμησης δαπανών μόνιμου χαρακτήρα, οι οποίες θα εξειδικευθούν και νομοθετηθούν μέχρι 30.9.2016 και θα τεθούν σε εφαρμογή από την 1.1.2017». Ισοδύναμα μέτρα όμως ουδέποτε νομοθετήθηκαν.

Διεκδικήστε άμεσα το εισόδημα που δικαιούστε. To βέβαιο είναι πως εάν δεν κινηθείτε νομικώς θα εξακολουθήσετε να χάνετε ένα σημαντικό χρηματικό ποσό κάθε μήνα.

[activecampaign]
Επικοινωνία