Δεδομένου ότι οι Στρατιωτικοί δεν διαθέτουν εμφανώς άλλα μέτρα πιέσεως όπως αποχή από καθήκοντα κλπ το γραφείο μας στα πλαίσια συντονισμένων ενεργειών όλων των συνεργατών δικηγόρων, σε εναρμόνιση και με τις ενέργειες που έχουν αποφασίσει ο δικηγορικός σύλλογος και οι λοιποί επιστημονικοί σύλλογοι και φορείς (ΤΕΕ, ΑΔΕΔΥ, ΓΣΕΕ κλπ), στους οποίους περιλαμβάνονται και ενώσεις αποστράτων, έχουν συνταχθεί και κατατίθενται μαζικά (όχι ομοδικίες) αγωγές-προσφυγές κατά των περικοπών που επέφερε το γνωστό μνημόνιο, τόσο στις αποδοχές όσο και στις συντάξεις.
Στους χαλεπούς καιρούς που ζούμε, ως επιστήμονες και ως εξειδικευμένοι στο στρατιωτικό δίκαιο, αισθανόμαστε την υποχρέωση να καλέσουμε όλους τους στρατιωτικούς να καταθέσουν αμελλητί αγωγές – προσφυγές, αφού το κόστος είναι ελάχιστο σε σχέση με το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα.
Σημειώνουμε ότι δεν πρέπει επ’ ουδενί να δεχτούν οι στρατιωτικοί να πληρώσουν αυτοί την περικοπή, καθώς οι άλλες κατηγορίες των εργαζομένων, που καταθέτουν μαζικά μέσω των συνδικαλιστικών τους οργάνων αγωγές – προσφυγές, θα πάρουν κάποια στιγμή πίσω τα χρήματά τους, και τελικά οι μόνοι που θα πληρώσουν φαίνεται να είναι οι στρατιωτικοί και άλλες μικρές κοινωνικές ομάδες.
Όσοι ενδιαφέρονται να καταθέσουν αγωγές – προσφυγές, αλλά και για να ενημερωθούν περισσότερο επί της υποθέσεως, ας επικοινωνήσουν με το γραφείο μας.

Επικοινωνία