ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΡΙΘΗΚΕ Η ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΣΤΟΛΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4307/2014.

ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ Η ΝΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ.

Το Στρατιωτικό Δικηγορικό Γραφείο ενημερώνει το σύνολο των Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων ότι η Ολομέλεια του ΣτΕ έκρινε αντισυνταγματική την περικοπή των αποδοχών και συντάξεων που είχαν επιβληθεί αρχικώς με το Ν. 4093/2012 και ακολούθως με το Ν. 4307/2014 και τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτών Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις.

Το ΣτΕ έκανε δεκτές τις σχετικές αιτήσεις ακυρώσεως που είχαν καταθέσει ενώσεις στρατιωτικών και ενστόλων το παραδεκτό των οποίων, δηλαδή για την κήρυξη της αντισυνταγματικότητας, είχαν ζητήσει και άλλοι παρεμβαίνοντες μεταξύ άλλων και το Στρατιωτικό Δικηγορικό Γραφείο, το οποίο εκπροσωπήθηκε από την εξαίρετη νομικό Καθηγήτρια Διοικητικού Δικαίου του Πανεπιστημίου Αθηνών και Δικηγόρο Παρ’ Αρείω Πάγο κα. Σιούτη Ελένη ενώπιον της Ολομελείας του ΣτΕ. Σκοπός της παρέμβασης ήταν να υπάρχει απόφαση της Ολομελείας που να μην επιδέχεται αμφισβήτηση ως προς την αντισυνταγματικότητα των ανωτέρω νόμων και της επίδικης ΚΥΑ, ενόψει της πιλοτικής δίκης που έχει οριστεί πλέον για τις 07/10/2016, μετά την αναβολή που είχε λόγω αποχής των δικηγόρων στις 13/5. Η συγκεκριμένη πιλοτική δίκη είναι η μοναδική που θα αφορά μόνο όσους έχουν κινηθεί νομικά και όχι γενικώς τον κλάδο των Ενστόλων. Εφιστούμε λοιπόν την προσοχή όλων των Στελεχών αλλά και όσων επιθυμούν να έχουν ρόλο εκπροσώπου στο γεγονός ότι αυτές οι αποφάσεις δεν επιστρέφουν χρήματα στα στελέχη που άλλωστε έχουν ακόμη εξαιρετικά νωπή τη μνήμη των κατά το ήμισυ οριζόντιων εφαρμογών των δικαστικών αποφάσεων.

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να τονιστεί ότι υπάρχουν δύο είδη παρεμβάσεων ενώπιον του ΣτΕ. Η μία προβλέπεται από το άρθρο 1 του Ν. 2479/1997 (δείτε εδώ) και η άλλη προβλέπεται από το άρθρο 1 του Ν. 3900/2010 (δείτε εδώ). Η προβλεπόμενη πιλοτική δίκη με τις διατάξεις του Ν. 3900/2010 επί των οποίων όλοι οι ενδιαφερόμενοι δικαιούνται να παρέμβουν ατομικά καθώς παράγει δεδικασμένο, το οποίο δεσμεύει τα δικαστήρια στα οποία εκκρεμεί η υπόθεση προσωπικά του κάθε παρεμβαίνοντος, είναι η μοναδική πιλοτική δίκη η οποία μπορεί να κατοχυρώσει απόλυτα τους παρεμβαίνοντες.

Αντιθέτως η ιδιότυπη παρέμβαση του Ν. 2479/1997 στην οποία εκπροσωπήθηκε και το Στρατιωτικό Δικηγορικό Γραφείο από τη διακεκριμένη καθηγήτρια Διοικητικού Δικαίου κα Σιούτη Ελένη, είχε ως μόνο σκοπό να οδηγηθεί η Ολομέλεια στην κήρυξη αντισυνταγματικής της επίδικης ΚΥΑ.

Εφιστούμε λοιπόν την προσοχή σε όλους ότι το θέμα της καταβολής των αναδρομικών δεν έχει κλείσει ακόμα και εξακολουθούμε να αναμένουμε τη δίκη της 7.10.2016 ώστε με τη δύναμη του δεδικασμένου που θα παραχθεί σε αυτή τη δίκη να δεσμευτούν τα δικαστήρια στα οποία εκκρεμούν οι προσωπικές υποθέσεις ενός εκάστου. Με αυτό τον τρόπο θα εκδοθεί ακολούθως δικαστική απόφαση προσωπικά για τον καθένα που θα παρέχει τη δυνατότητα της αναγκαστικής εκτέλεσης εις βάρος του Δημοσίου σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις του Νόμου.

Θα πρέπει όλοι να λάβουν υπόψη ότι η μόνη πιλοτική δίκη που παράγει δεδικασμένο με το Ν. 3900/2010 είναι αυτή που διεχωρίσθη και εκδικάζεται στις 7.10.2016 την οποία έχει προκαλέσει και το Στρατιωτικό Δικηγορικό Γραφείο για λογαριασμό χιλιάδων ενστόλων.

Για κάθε νέα εξέλιξη και για την πορεία της υποθέσεως το γραφείο μας θα κρατήσει ενήμερους τους ενδιαφερομένους τους οποίους καλούμε να αναζητούν υπεύθυνη και νομικά έγκυρη ενημέρωση αποφεύγοντας παραπλανητικά πολλές φορές δημοσιεύματα, από πολιτικούς στόχους και άστοχες περιληπτικές ανακοινώσεις μη νομικών συμπαραστατών.

Το Στρατιωτικό Δικηγορικό Γραφείο , ασχολείται άνω των 20 ετών με όλες τις πτυχές των θεμάτων που απασχολούν τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, έχοντας αποκτήσει μια υψηλή εξειδίκευση σε όλους τους τομείς της καριέρας των στελεχών.
Έχοντας συνεργαστεί με χιλιάδες στελέχη τα 20 και πλέον έτη λειτουργίας του και διαθέτοντας υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναμικό νομικών και εξειδικευμένων συμβούλων, αρκετοί εκ των οποίων προέρχονται από τις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας, είναι σε θέση να παρέχει τις υπηρεσίες του αξιόπιστα, γρήγορα και αποτελεσματικά.

Τα χαρακτηριστικά του Στρατιωτικού Δικηγορικού Γραφείου:

 

Έμπειρο στελεχιακό δυναμικό και συνεργάτες

Βαθιά γνώση της λειτουργίας των Ένοπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας

Απλές διαδικασίες

Γρήγορη Εξυπηρέτηση

Αμεσότητα στην επικοινωνία

Διαρκής εξέλιξη και βελτίωση διαδικασιών

Επικοινωνία