Ηλεκτρονικά πλέον, στη διάρκεια κάθε φθινοπώρου, οι στρατιωτικοί καλούνται να δηλώσουν τον τόπο προτίμησης του. Δηλαδή τον τόπο όπου επιθυμούν να αναλάβουν υπηρεσία, μετά το τέλος της βασικής τους εκπαίδευσης, ή τον τόπο όπου επιθυμούν να μετατεθούν εφόσον ήδη υπηρετούν.

Υπάρχουν όμως κάποια σημεία που θα πρέπει να λαμβάνουν υπ’όψιν τους οι στρατιωτικοί πριν δηλώσουν τον τόπο προτίμησης τους.
Πρώτος και βασικός λόγος βέβαια είναι η κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών που συνδυάζονται με την εμπειρία και την απόδοση στην υπηρεσία του κάθε στρατιωτικού.
Βασικοί λόγοι είναι επίσης για τον τόπο προτίμησης είναι η αύξηση της μαχητικότητας των Ενόπλων Δυνάμεων αλλά και αν καλύπτονται οι υπηρεσιακές ανάγκες ή όχι στον τόπο που επιθυμεί ο στρατιωτικός. Ουσιαστικά, οι υπηρεσιακές ανάγκες καθορίζουν την τελική επιλογή για το που θα τοποθετηθεί ο κάθε στρατιωτικός
Όπως παίζει βασικό ρόλο ο ατομικός φάκελος του κάθε στρατιωτικού, αλλά και η αρχαιότητα, δηλαδή πόσα χρόνια βρίσκεται στην υπηρεσία.

Υπάρχουν όμως ακόμα ένα κριτήριο που θα πρέπει να γνωρίζουν όσοι δηλώνουν τόπο προτίμησης. Είναι το αν θα έχουν την ευκαιρία στον τόπο, που δήλωσαν, να αποκτήσουν περισσότερη εμπειρία και περισσότερες γνώσεις. Απαραίτητα και τα δύο για όσους υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Πέρα όμως από τα υπηρεσιακά κριτήρια υπάρχουν και κάποια άλλα, τα κοινωνικά. Οι στρατιωτικοί μπορούν να δηλώσουν τόπο προτίμησης με βάση την οικογενειακή τους κατάσταση. Δηλαδή, με βάση αν είναι παντρεμένοι, αν είναι πολύτεκνοι, αν έχουν παιδιά που σπουδάζουν. Αξίζει να αναφερθεί ότι οι πολύτεκνοι, οι γονείς με 3 παιδιά, οι οικογένειες με 1 γονιό, όσοι πάσχουν από ανίατες ασθένειες μετατίθενται μόνο μετά από πρότερη σχετική αναφορά.

Κάτι που επίσης θεωρείται σημαντικό είναι οι λόγοι υγείας. Για τον ίδιο τον στρατιωτικό, αλλά και για μέλη της οικογένειας του. Σ’αυτήν την περίπτωση βέβαια θα πρέπει να υπάρξει πιστοποίηση από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή.Σημαντικό θεωρείται και το κριτήριο συνυπηρέτησης με σύζυγο που υπηρετεί σε σώματα ασφαλείας ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Παράλληλα, υπάρχουν κι αντικειμενικά κριτήρια όπως η απόσταση της περιοχής από μεθόριο, ο πληθυσμός, η απόσταση από μεγάλο αστικό ή ακόμα κι ο τουριστικός χαρακτήρας της περιοχής.

Οι δηλώσεις τόπου προτίμησης γίνονται ιεραρχικά κι είναι υποχρεωτικές. Από 30 Σεπτεμβρίου μέχρι 14 Οκτωβρίου δηλώνουν τόπο προτίμησης όσοι έχουν ΑΦΜ που τελειώνει από 0 έως 4. Όσοι έχουν ΑΦΜ από 5 έως 9 δηλώνουν τόπο προτίμησης από 15 Οκτωβρίου μέχρι 30 Οκτωβρίου.

[activecampaign]
Επικοινωνία