Ενημερωθείτε για τα έξοδα κίνησης που πρέπει να σας καταβληθούν

 

Αν είστε στρατιωτικός και έχετε μετατεθεί στο εξωτερικό δικαιούστε να λάβετε συγκεκριμένο ποσό χρημάτων που αντιστοιχεί στο ύψος των δαπανών που κρίνονται αναγκαίες για την μετακίνησή σας, τόσο για εσάς όσο και για τα μέλη της οικογένειας σας.

Η μετακίνηση στο εξωτερικό αποτελεί μια δύσκολη υπόθεση για κάθε στρατιωτικό στέλεχος. Καθώς υποχρεούται να αλλάξει πλήρως την ζωή του και την καθημερινότητά του, όπως και να υποβληθεί σε προφανή ταλαιπωρία η οικογένεια του. Ακριβώς για αυτό ο νομοθέτης έχει προνοήσει ώστε να παρέχονται στα στρατιωτικά στελέχη ανταποδοτικές παροχές χρηματικού χαρακτήρα.

Πρόκειται για χρήματα που δικαιωματικά σας ανήκουν και τα οποία προκύπτουν ως  αποτέλεσμα της υπηρεσίας που κληθήκατε να φέρετε εις πέρας ως στέλεχος των ενόπλων δυνάμεων. Χρήματα που έχετε κάθε δικαίωμα να τα διεκδικήσετε ώστε ν είστε σε θέση να καλύψετε με επάρκεια τις βιοποριστικές ανάγκες της οικογένειάς σας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 16 οι στρατιωτικοί που μετακινούνται στο εξωτερικό για υπηρεσία, με ειδική αποστολή ή για εκπαίδευση δικαιούνται επίδομα αλλοδαπής όπως αυτό ορίζεται από την σχετική νομοθεσία.

Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 20, με την προϋπόθεση ότι η παραμονή σας στο εξωτερικό θα διαρκέσει πέραν του ενός έτους είναι υποχρεωτικό εκ της νομοθεσίας να σας καταβληθούν πλήρως τα έξοδα μετακίνησης των μελών της οικογένειάς σας.

Πρέπει λοιπόν να είναι σαφές ότι έχετε κάθε έννομο δικαίωμα να διεκδικήσετε αυτά τα χρήματα τόσο σε ότι αφορά στην λήψη του επιδόματος, όσο και σε ότι αφορά στην καταβολή εκ της υπηρεσίας σας των εξόδων μετακίνησης της οικογένειάς σας, της μεταφοράς της οικοσκευής σας , όπως και των εξόδων εγκατάστασης που κρίνονται απαραίτητα.

Μην ολιγωρείτε λοιπόν

Κινηθείτε έγκαιρα και διεκδικήστε με τα έννομα μέσα που διαθέτετε να σας καταβληθούν άμεσα τα χρήματα που δικαιωματικά σας ανήκουν.

Επικοινωνήστε με το Στρατιωτικό Δικηγορικό μας Γραφείο στο 210-9536664   ώστε να ενημερωθείτε δωρεάν από τους εξειδικευμένους συμβούλους μας για τις διαθέσιμες επιλογές σας

Επικοινωνία