ΔΙΕΚΔΙΚΕΙΣΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Η ΤΗΝ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ 2% ΠΟΥ ΕΠΕΒΛΗΘΗ ΞΑΦΝΙΚΑ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΜΘ.

Με την κατάθεση αγωγών – προσφυγών οι Εθελοντές Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) μπορείτε να διεκδικήσετε την επιστροφή της πρόσθετης κράτησης 2% που σας επεβλήθη για την αναγνώριση των πέντε ετών προϋπηρεσίας ως Εθελοντές Πενταετούς Υπηρεσίας (ΕΠΥ).

Ίδιες υποχρεώσεις, διαφορετικά δικαιώματα για τους αδικημένους ΕΜΘ

Ειδικότερα κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας ως ΕΠΥ οι εθελοντές υποβάλλονταν στις ίδιες κρατήσεις με αυτές των μονίμων ομοιόβαθμών τους χωρίς όμως να αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα αφού δεν θεωρούντο μέτοχοι των οικείων ταμείων. Δηλαδή στο «δίνε» ήταν όμοιοι ως προς τις υποχρεώσεις, στο «πάρε», όμως, ως προς τα δικαιώματα ήταν διαφορετικοί και δεν είχαν δικαιώματα.

Το Γραφείο μας είχε κινηθεί από τότε δικαστικά, όπως και άλλα γραφεία και είχε αρχικώς κερδίσει την επιστροφή των άδικων κρατήσεων, αλλά τα μετοχικά ταμεία προσέφυγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας, το οποίο με τη νομολογία της τότε εποχής θεώρησε τις κρατήσεις ως «κοινωνικό πόρο» και ότι δικαιολογείτο η κράτηση για λόγους δημοσίου συμφέροντος.

Σε μεταγενέστερο χρόνο αποφασίστηκε η αναγνώριση της προϋπηρεσίας ως ΕΠΥ και για την μετοχική τους σχέση. Για την αναγνώριση μεταφέρθηκε στους λογαριασμούς των οικείων μετοχικών ταμείων από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ η κράτηση που είχε γίνει για την επικουρική ασφάλιση, η οποία όμως υπολείπετο της κράτησης των μετοχικών ταμείων κατά 2% επί των αποδοχών. Έτσι αποφασίστηκε οι ΕΠΥ να υποχρεωθούν για την αναγνώριση στην καταβολή ενός ποσού 3.000 περίπου Ευρώ για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας.

Οι Εθελοντές Μακράς Θητείας λοιπόν υποχρεώθηκαν να πληρώσουν 2 φορές την εισφορά που ομοιόβαθμοί τους πλήρωσαν 1.

Το εξωφρενικό και εντελώς παράνομο είναι ότι οι ΕΠΥ είχαν καταβάλλει προς τα μετοχικά ταμεία το ποσό που αναλογούσε στις κρατήσεις ως σαν να ήταν μέτοχοι και αυτό το Δημόσιο «πονηρά» φαίνεται να το παραβλέπει. Δηλαδή οι ΕΜΘ όχι μόνο είχαν καταβάλλει ως ΕΠΥ τις εισφορές υπέρ των ταμείων, άρα έπρεπε αυτοδικαίως να αναγνωριστούν ως μέτοχοι από κατατάξεως, αλλά είχαν υποβληθεί σε επιπλέον κράτηση υπέρ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, η οποία κανονικά πρέπει να τους επιστραφεί. Τώρα με τον τρόπο που επιβουλεύεται το Δημόσιο θα πληρώσουν ακριβώς διπλάσιες εισφορές από τους άλλους ομοιόβαθμους μετόχους, ήτοι μία φορά αυτή που τους είχε γίνει απευθείας ως ΕΠΥ και τη δεύτερη είναι η μεταφορά από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ των εισφορών τους που τους είχε γίνει υπερ αυτού συν το 2% που ζητείται τώρα.

Με τις ενέργειες που προτείνει το Γραφείο μας:

Δικαστικές κινήσεις για την επιστροφή των άδικων διπλοκρατήσεων με την τεχνογνωσία του Στρατιωτικού Δικηγορικού Γραφείου.
Αυτό είναι εντελώς παράλογο και παράνομο και το Γραφείο έχει ξεκινήσει ομαδικές προσφυγές – αγωγές για την επιστροφή όχι μόνο του 2%, αλλά και την επιστροφή των κρατήσεων από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Συμπληρώστε την Φόρμα για να ξεκινήσουμε μαζί τις απαραίτητες ενέργειες.

[contact-form-7 404 "Δεν βρέθηκε"]

Ή επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο: 210-9536664. Για να συνομιλήσετε με ένα εξιδικευμένο Σύμβουλο του Οργανισμού μας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο μας στο 210-9536664 ή να συμπληρώσουν την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας, προκειμένου να τύχουν έγκαιρης και έγκυρης, ακριβώς για την περίπτωσή τους ενημέρωση των απαιτούμενων ενεργειών.

Το Στρατιωτικό Δικηγορικό Γραφείο ασχολείται άνω των 20 ετών με όλες τις πτυχές των θεμάτων που απασχολούν τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, έχοντας αποκτήσει μια υψηλή εξειδίκευση σε όλους τους τομείς της καριέρας των στελεχών.

Έχοντας συνεργαστεί με χιλιάδες στελέχη τα 20 και πλέον έτη λειτουργίας του και διαθέτοντας υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναμικό νομικών και εξειδικευμένων συμβούλων, αρκετοί εκ των οποίων προέρχονται από τις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας, είναι σε θέση να παρέχει τις υπηρεσίες του αξιόπιστα, γρήγορα και αποτελεσματικά.

Τα χαρακτηριστικά του Στρατιωτικού Δικηγορικού Γραφείου:

Έμπειρο στελεχιακό δυναμικό και συνεργάτες

Βαθιά γνώση της λειτουργίας των Ένοπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας

Απλές διαδικασίες

Γρήγορη Εξυπηρέτηση

Αμεσότητα στην επικοινωνία

Διαρκής εξέλιξη και βελτίωση διαδικασιών

Επικοινωνία