Το ΣτΕ δεν συζήτησε σήμερα την υπ’ αριθμόν 113/2015 αίτηση ακυρώσεως ως πιλοτικής δίκης για τα αναδρομικά του Μνημονίου. Κατόπιν συνεννόησης και σε συνέχεια της κατατεθειμένης αίτησης για εισαγωγή εκκρεμούς προσφυγής ενώπιον του ΣτΕ με ΑΠ ΠΑ11 06/10/16 όλοι οι ένστολοι που έχουν εμπιστευθεί την εκπροσώπησή τους στο Στρατιωτικό Δικηγορικό Γραφείο θα πρέπει να γνωρίζουν ότι θα ισχύσει για αυτούς το δεδικασμένο του Ν. 3900/2010.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η απόφαση που θα βγάλει το ΣτΕ με βάση το Ν. 3900/10 θα δεσμεύει τα δικαστήρια όλων των βαθμίδων και αναμένεται να βγει, ως είθισται, εντός των επόμενων 2 μηνών. Η δεσμευτική αυτή απόφαση θα υποχρεώνει τα δικαστήρια να βγάζουν στη συνέχεια αποφάσεις με άμεσες διαδικασίες, χωρίς την παρουσία ακροατηρίου.

Επικοινωνία