ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΠαρά τις περί του αντιθέτου δεσμεύσεις του απελθόντος Υπουργού Εθνικής Αμύνης, ότι δεν υφίσταται θέμα επέκτασης του ωραρίου στο στρατιωτικό προσωπικό, δίνοντας μάλιστα και το, εκ των ων ουκ άνευ, ερμηνευτικό υπόβαθρο για το οποίο δεν υφίστατο τέτοια υποχρέωση, δηλαδή ότι η επέκταση του ωραρίου επιβάλλετο στους φορείς εκείνους του Δημοσίου που εξυπηρετούν τους πολίτες για την καλύτερη εξυπηρέτηση των τελευταίων, κάτι που δεν ισχύει για τις Μονάδες των ΕΔ.

Ενώ λοιπόν αυτά «ετύρβαζε» το ΥΠΕΘΑ, ξαφνικά με τη νέα υπουργική απόφαση Φ.400/163881/Σ.4187/8 Σεπ 11 που  δημοσιεύθηκε  στο ΦΕΚ Β’ 138 επεκτάθηκε το ωράριο σε 40 ώρες και για το στρατιωτικό προσωπικό, καθώς όπως φαίνεται με τη συλλογιστική της πολιτικής ηγεσίας, ξαφνικά το στρατιωτικό προσωπικό άρχισε να εξυπηρετεί πολίτες (;;;).

Η επέκταση του ωραρίου για τους στρατιωτικούς από 37,5 σε 40 ώρες εβδομαδιαίως, δεν είναι αυτό που ξένισε τα στελέχη, αλλά είναι ο εμπαιγμός και η κοροϊδία να αναφέρονται οι διοικούντες σε ωράριο του στρατιωτικού προσωπικού, όταν η συστηματική και προβλεπόμενη κατά τ’ άλλα υπέρβαση του ωραρίου, και μάλιστα σε υπερβολικό βαθμό, είναι κοινός τόπος για την συντριπτική πλειοψηφία των στελεχών.

Φαίνεται λοιπόν ότι τείνουμε να συμφωνήσουμε σε μία μάλλον λεκτική υπέρβαση ότι το ωράριο του στρατιωτικού προσωπικού πρέπει να είναι 40 ωρών, αλλά όχι με τον επιθετικό προσδιορισμό «επέκταση σε 40 ώρες», αλλά με εκείνο του «περιορισμού σε 40 ώρες». Αν λοιπόν έτσι έχουν τα πράγματα, τότε κάθε πέραν των 40 ωρών εργασία, άλλως παροχή υπηρεσίας, εάν μεν απαιτεί την πλήρη ενεργή συμμετοχή του στελέχους να καλύπτεται με αντίστοιχη κατά ώρα απασχολήσεως ανάπαυση, μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, όπως απαιτεί η εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Εάν το στέλεχος βρίσκεται σε απλή ετοιμότητα, δηλαδή βρίσκεται εντός του στρατοπέδου αλλά χωρίς συγκεκριμένη δραστηριότητα, τότε κάτι που στο εργατικό δίκαιο δικαιολογεί την καταβολή του 25% του ωρομισθίου, τότε κατά ανάλογη εφαρμογή θα πρέπει αντίστοιχος χρόνος να χορηγείται προς ανάπαυσιν σε εργάσιμη ώρα.

Αυτά τα φαινομενικά και ουσιαστικά δίκαια αιτήματα των στελεχών, θα πρέπει κάποια στιγμή να τύχουν πλήρους εφαρμογής, και για αυτό λίαν συντόμως το γραφείο μας, το οποίο ενδελεχώς μελετά την περίπτωση, θα προτείνει τον ενδεικνυόμενο τρόπο με τον οποίο τα στελέχη θα αιτηθούν από την Υπηρεσία τη χορήγηση της αντιστοίχου αναπαύσεως, σε περίπτωση δε αρνήσεως, θα ενημερωθούν για την περαιτέρω δικαστική επιδίωξη, είτε να υποχρεωθεί η υπηρεσία να χορηγήσει αντίστοιχη ανάπαυση, είτε να υποχρεωθεί στην καταβολή σχετικής αποζημιώσεως λόγω μη χορηγήσεως της αναπαύσεως. (Προσοχή δεν αναφερόμαστε σε αμοιβές υπερωρίας κλπ).

Παρακαλούνται τα στελέχη που στην αντίληψή τους υποπίπτει κάθε υπέρβαση του ωραρίου των 40 ωρών, είτε γενική είτε ειδική, να μάς ενημερώνουν με κάθε πρόσφορο τρόπο, ώστε και αυτές οι περιπτώσεις να λαμβάνονται υπ’ όψιν, κατά την μελέτη και την υποβολή των σχετικών προτάσεων, προς θεραπεία του σχετικού προβλήματος.

Σημειώνεται ότι οι παραπάνω αναφερόμενες δικαστικές ενέργειες, είναι η απευκτέα λύση και οι προτάσεις του γραφείου θα αναρτηθούν ανιδιοτελώς, ώστε το κάθε στέλεχος να διεξάγει τις ενέργειες αυτές με το δικηγόρο της επιλογής του ή με το γραφείο μας.

Επικοινωνία