Αξιωματικοί Κύπρου

Αξιωματικοί Κύπρου

Το Γραφείο μας ενημερώνει τα Στελέχη, κατόπιν σωρείας ερωτημάτων που υποβλήθησαν εκ μέρους των ενδιαφερομένων Αξιωματικών, ότι η επιστροφή του Φόρου που πραγματοποιείται εδώ και καιρό για μερίδα Στελεχών, δεν αφορά τις αποζημιώσεις για άλλους λόγους που εκκρεμούν ακόμα και ουδείς μέχρι σήμερα έχει αποζημιωθεί.

Ειδικότερα αυτοί που μέχρι σήμερα έχουν δικαιωθεί, είναι αποκλειστικά και μόνο όσοι έχουν αποσταλεί στο εξωτερικό μετά το έτος 1997, οπότε και οι αποζημιώσεις εξωτερικού υπήχθησαν στα αυτοτελώς φορολογούμενα ποσά. Μέχρι το 1997, οι αποζημιώσεις του εξωτερικού δεν εφορολογούντο. Επίσης μέχρι το έτος 1999, δεν φορολογούντο οι αποζημιώσεις των αποστελλομένων στο εξωτερικό στους οποίους κατεβάλλετο ημερήσια αποζημίωση και όχι μηνιαίο Επίδομα Υπηρεσίας Αλλοδαπής (ΕΥΑ).

Επομένως αυτοί που πληρώνονται είναι όσοι πήγαν μετά το 1997 ή 1999 κατά περίπτωση και μόνο, σε ότι αφορά αποκλειστικά την επιστροφή του Φόρου που τους είχε παρακρατηθεί.

Όλες οι υπόλοιπες διεκδικήσεις εκκρεμούν ακόμα και βρίσκονται σε διάφορα στάδια της δικαστικής διαδικασίας, και δεν είναι ακόμα ώριμες ώστε να υπάρχει μαζική πληρωμή, όπως γίνεται με την επιστροφή του Φόρου.

Αυτό αναφέρεται γιατί διάφορα Στελέχη, βλέποντας ότι άλλοι συνάδελφοί τους λαμβάνουν χρήματα,  παραπονούνται γιατί δεν παίρνουν και αυτοί,  ενώ είναι ξεκάθαρο ότι δεν υπάγονται στο ίδιο καθεστώς διεκδίκησης.

Ειδικότερα, όσοι Στρατιωτικοί έχουν αποσταλεί στην Κύπρο και διεκδικούν διάφορα ποσά, επειδή το καθεστώς που πληρώνονται στην Κύπρο εδράζεται σε Υπουργική Απόφαση που έχει κριθεί Αντισυνταγματική, τους ενημερώνουμε ότι δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί οι Δικαστικές διαδικασίες για να ξεκαθαριστεί καταρχήν εάν δικαιούνται κάποια αποζημίωση και σε πιο ύψος είναι αυτή. Δηλαδή δεν υπάρχει νομολογιακό δεδικασμένο.

Οι παραπάνω, δικαιούνται να λάβουν μόνο την επιστροφή του Φόρου, εφόσον πήγαν μετά το 1997, και με την προϋπόθεση ότι απευθύνθηκαν σε Δικηγορικό Γραφείο εντός τριών ετών από την αποστολή τους στο εξωτερικό, διότι υπάρχει μετά θέμα παραγραφής.

Κατά συνέπεια, όλα τα Στελέχη που για οποιοδήποτε λόγο έχουν παραπληροφορηθεί,  θα πρέπει να αναμένουν να εξελιχθούν οι δικαστικές διαδικασίες, ώστε να δημιουργηθεί νομολογιακό δεδικασμένο για τις αξιώσεις τους αντίστοιχο με αυτό της επιστροφής του Φόρου.

Όταν υπάρξει τέτοιο δεδικασμένο, το Γραφείο μας αμέσως θα το ανακοινώσει και θα προτείνει στους ενδιαφερόμενους τις ενδεικνυόμενες ενέργειες, όπως είχε πράξει και στην περίπτωση της επιστροφής Φόρου.

Επίσης θα θέλαμε να ενημερώσουμε, ότι ορισμένα Στελέχη λόγω παραπληροφορήσεως, πιστεύουν ή πιθανολογούν ότι ο κάθε Δικηγόρος που έχει αναλάβει την υπόθεσή τους, μπορεί να εισπράξει για λογαριασμό τους και εν αγνοία τους τις αποζημιώσεις που δικαιούνται. Αυτό είναι εντελώς παράλογο και αδύνατο, καθώς για την είσπραξη οποιουδήποτε ποσού απαιτείται ειδικό πληρεξούσιο από Συμβολαιογράφο και μάλιστα περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Απ’ ό,τι γνωρίζουμε, κανείς Δικηγόρος δεν έχει απαιτήσει και λάβει πληρεξούσιο, που να περιέχει ειδική εντολή για να εισπράξει την αποζημίωση, που δικαιούνται τα Στελέχη που υπηρέτησαν στο εξωτερικό για οποιαδήποτε αιτία.

Ως προς τις αποζημιώσεις που διεκδικούν οι αποστελλόμενοι στην Κύπρο Στρατιωτικοί, λόγω της αντισυνταγματικότητας της Υπουργικής Αποφάσεως, βάσει της οποίας προβλέπεται η αποζημίωση, αυτή τη στιγμή η υπόθεση των πρώτων, που αποτελούν τον οδηγό για όλους τους υπολοίπους, παραπέμφθηκε από το ΣτΕ στο Διοικητικό Πρωτοδικείο για να κρίνει την υπόθεση ως προς το τι δικαιούνται λόγω της αντισυνταγματικότητας οι Στρατιωτικοί, από το οποίο και αναμένουμε έκδοση αποφάσεως. Η απόφαση όμως αυτή είναι αναμενόμενο να εφεσιβληθεί, χωρίς να αποκλείεται και η περαιτέρω άσκηση αναιρέσεως ενώπιον του ΣτΕ. Μετά το πέρας της όλης διαδικασίας, και αφού καταστεί αμετάκλητη η απόφαση που θα εκδοθεί, και εφόσον είναι θετική για τους Στρατιωτικούς, αυτομάτως θα ενεργοποιηθούν οι διαδικασίες αναλογικής εφαρμογής για όλους. Σημειώνεται ότι η υπόθεση αυτή, με βάση τα ισχύοντα μέχρι σήμερα, είναι χρονοβόρα, και το Γραφείο σε τακτά χρονικά διαστήματα, και εφόσον υπάρχει εξέλιξη, θα πραγματοποιεί τις αντίστοιχες ενημερώσεις.

Επ’ ευκαιρίας θα θέλαμε να καλέσουμε τους ενδιαφερομένους να ενημερώνονται σχετικά μέσω της ιστοσελίδας μας, και να αποφεύγουν την συστηματική, πλην όμως άσκοπη, απασχόληση του τηλεφωνικού κέντρου, καθώς για οποιαδήποτε εξέλιξη επί προσωπικού των υποθέσεων, θα ενημερώνεται με πρωτοβουλία του Γραφείου ο ενδιαφερόμενος.

Τέλος θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, ότι δεν υπάρχει δυνατότητα περαιτέρω επίσπευσης των διαδικασιών για να συντομευθεί ο χρόνος καταβολής των αποζημιώσεων εξωτερικού από οποιαδήποτε αιτία, πλην αυτής της επιστροφής του Φόρου για την οποία έχουνε ήδη ενημερωθεί τα Στελέχη με τις σχετικές αναρτήσεις που έχουν προηγηθεί.

Επικοινωνία