Το γραφείο μας σας παρέχει παρακάτω μερικά υποδείγματα για επιταγές για τα οποία ως προς το περιεχόμενο και την σύνταξη δεν φέρουμε καμία ευθύνη.

Η σύνταξη οποιουδήποτε εγγράφου με δικαιοπρακτική ευθύνη τόσο δικαστικού όσο και εξωδικαστικού χαρακτήρα πρέπει να γίνεται από κατάλληλα καταρτισμένο νομικό μετά από μελέτη κάθε περιπτώσεως ξεχωριστά.

Αγωγή αποζημίωσης – αδικοπραξία – ακάλυπτη επιταγής

Αίτηση για την έκδοση διαταγής πληρωμής από επιταγή

Αίτηση για την έκδοση διαταγής πληρωμής από επιταγή2

Απόφαση διαταγής πληρωμής από επιταγή

Διαταγή για την έκδοση διαταγής πληρωμής από επιταγή

ΕΠΙΤΑΓΗ προς εκτέλεση 1

ΕΠΙΤΑΓΗ προς εκτέλεση 2

ΕΠΙΤΑΓΗ προς εκτέλεση 3

Επιταγή Τράπεζας κατά οφειλέτη δανείου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΤΑΓΗΣ (κατάσχεση)

Αγωγή αποζημίωσης – αδικοπραξία – ακάλυπτη επιταγής

Αίτηση για την έκδοση διαταγής πληρωμής από επιταγή

Αίτηση για την έκδοση διαταγής πληρωμής από επιταγή2

Απόφαση διαταγής πληρωμής από επιταγή

Διαταγή για την έκδοση διαταγής πληρωμής από επιταγή

Επικοινωνία