Για όσους ευσυνείδητα επιθυμούν να απέχουν από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις οι νέες νομοθετικές ρυθμίσεις ευνοούν τους αντιρρησίες συνείδησης. Τι προβλέπουν λοιπόν οι αλλαγές του ΥΠΕΘΑ;

  • Το ηλικιακό όριο εξαγοράς θητείας κατεβαίνει από το 35ο στο 33ο έτος.
  • Ο ελάχιστος χρόνος εναλλακτικής υπηρεσίας που απαιτείται για να μπορέσουν οι αντιρρησίες να εξαγοράσουν την υπηρεσία τους μειώνεται από τις σαράντα (40) στις είκοσι (20) ημέρες.
  • Η διάρκεια της εναλλακτικής υπηρεσίας θα καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας σε χρόνο ίσο κατ’ ελάχιστον με το χρόνο πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας των ενόπλως υπηρετούντων στους κλάδους των ΕΔ, απαλείφοντας τη σχετική προσαύξηση του διμήνου, που ίσχυε μέχρι σήμερα.
  • Τροποιείται η σύνθεση της ειδικής επιτροπής λήψης αποφάσεων με τους καθηγητές ΑΕΙ να καταλαμβάνουν την πλειοψηφία των θέσεων εναντι των αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων [2/3].
  • Με τις νέες τροποποιήσεις θα δίνεται η δυνατότητα χορήγησης ορισμένων αναβολών κατάταξης.
  • Στους αντιρρησίες συνείδησης θα χορηγείται γονική άδεια πέντε (5) ημερών για κάθε εν ζωή τέκνο τους.
  • Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας δεν θα αναστέλλει, τις διατάξεις για την εναλλακτική υπηρεσία σε περίοδο πολέμου, ώστε οι αντιρρησίες συνείδησης να συνεισφέρουν στις ΕΔ.
  • Κάλυψη δαπανών κίνησης από το Δημόσιο Τομέα.
  • Προβλέπεται η αναλογική εφαρμογή των ευεργετικών διατάξεων του άρθρου 69 του ν. 3421/2005 για τους στρατευμένους υπαλλήλους και εργάτες και στους αντιρρησίες συνείδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική υπηρεσία.

Μέσω των νέων αλλαγών εκσυγχρονίζονται ορισμένες στρατολογικές ρυθμίσεις, στο πλαίσιο των επιταγών, τόσο του Συντάγματος όσο και των διεθνών υποχρεώσεων της Ελλάδας [Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), νομολογία του ΕΔΔΑ]. Οι αντιρρησίες συνείδησης έχουν τη δυνατότητα να υποστηρίξουν τα ιδεώδη τους και έχουν την ίδια μεταχείριση με βάση τους κανόνες ισότητας όλων των Ελλήνων πολιτών.

Τι σχολίασε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Άμυνας…

Ο Παναγιώτης Ρήγας, αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Άμυνας, αναφερόμενος στην στρατιωτική θητεία των ανυπότακτων, των πολυτέκνων και των αντιρρησιών συνείδησης μίλησε για τις αλλαγές που έρχονται…

Για τους ανυπότακτους…

Εκείνοι που θα παρουσιαστούν για να εκπληρώσουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2020, κλείνουν όλα τα στρατολογικά, ποινικά ή διοικητικά θέματα.

Για τους πολύτεκνους…

Η θητεία θα γίνεται εξάμηνη για εκείνους που προέρχονται από οικογένειες με τουλάχιστον πέντε (5) τέκνα. Ενώ μείωση θητείας θα υπάρξει και για εκείνους που αποτελούν ένα από τα τρία ή τέσσερα παιδιά της οικογένειας.

Για τους αντιρρησίες συνείδησης…

Τονίστηκε από τον Υπουργό η δυνατότητα να εξαγοράσουν τη θητεία τους με το ηλικιακό όριο να “πέφτει” από τα 35 στα 33 έτη.

Τι μπορείτε να κάνετε εσείς…

Εαν ανήκετε σε μία από τις παραπάνω κατηγορίες… έχετε τη δυνατότητα να μειώσετε ακόμα και στο ελάχιστο τη στρατιωτική σας θητεία. Σε περίπτωση που δεν γνωρίζετε πως πρέπει να κινηθείτε, τι δυνατότητες σας δίνει η νέα νομοθεσία και πως θα καταφέρετε να αξιοποιήσετε τις νέες ρυθμίσεις προς όφελος σας, απευθυνθείτε στο Στρατιωτικό Δικηγορικό Γραφείο.

Το Στρατιωτικό Δικηγορικό Γραφείο, τμήμα της Δικηγορικής Εταιρείας BCLA, αποτελείται από μία εξειδικευμένη νομική ομάδα με πολυετή πείρα στα στρατιωτικά ζητήματα. Βρείτε άμεσα την καλύτερη δυνατή λύση για την περίπτωση σας χωρίς να χάνετε χρόνο.

Εκμεταλλευτείτε το χρονικό διάστημα που σας δίνεται μέχρι το 2020 προς όφελός σας. Η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει παραπάνω απ’ όσο υπολογίζετε και να χάσετε την προθεσμία. Επικοινωνήστε άμεσα με την εξειδικευμένη μας ομάδα για να επιταχύνετε το “κλείσιμο” της υπόθεσής σας.

Επικοινωνία