Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση κατάθεσης των αγωγών, για την καταβολή των αναδρομικών καθώς και για την καταβολή συμπληρωματικού εφ’ άπαξ.

Σε όσες περιπτώσεις δεν κατέστη δυνατή η χορήγηση άδειας καταθέσεως από τον Δικηγορικό Σύλλογο, λόγω της αποχής των δικηγόρων μέχρι την τελευταία ημέρα του έτους, το Γραφείο μας αναγκάστηκε να καταθέσει σχετική αίτηση για την αναγνώριση της οφειλής στο Νομικό Συμβούλιου του Κράτους, ώστε να διασφαλισθούν οι αξιώσεις των ενδιαφερομένων και να κινηθεί η διαδικασία του άρθρου 143 του N. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 143).

Η διαδικασία αυτή προβλέπεται εξάλλου από τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 3086/2013 «Οργανισμός Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και κατάσταση των Λειτουργών και των Υπαλλήλων του» (ΦΕΚ Α΄ 324).

Βέβαια, θα ακολουθήσει άμεσα η κατάθεση και αυτών των αγωγών.

Σε ότι αφορά την καταβολή συμπληρωματικού εφ’ άπαξ, ήδη οι σχετικές διαδικασίες έχουν διεξαχθεί ενώπιον των αντιστοίχων Μετοχικών Ταμείων με την παράλληλη άσκηση των προβλεπομένων αγωγών.

Το Γραφείο μας, σε συνεργασία με την Red Courier και την ACS Courier θα αποστείλει σε όλους τους ενδιαφερομένους εντός των επομένων εβδομάδων σχετική επιστολή με απόδειξη, η οποία θα περιέχει οδηγίες και απόρρητους κωδικούς πρόσβασης, προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να παρακολουθούν ηλεκτρονικά την προσωπική τους υπόθεση.

Επίσης ενημερώνουμε τα Στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας ότι το Γραφείο μας εξακολουθεί να δέχεται αιτήματα για την κατάθεση των αγωγών τόσο για τα αναδρομικά όσο και για το συμπληρωματικό εφ’ άπαξ, και συνεχίζει να υπάρχει η κατά περίπτωση αμοιβή που είχε ανακοινωθεί στα προηγούμενα δημοσιεύματα.

Σημειώνουμε και πάλι, ότι όλα τα δικαστικά έξοδα καλύπτονται αποκλειστικά από το Γραφείο μας, και δεν καταβάλλεται εμμέσως ή αμέσως οποιοδήποτε ποσό από τους ενδιαφερομένους, πλην της αμοιβής κατά την είσπραξη του ποσού που διεκδικείτε, και μόνο εφόσον υπάρξει τέτοια.

Επισημαίνουμε το θέμα της παραγραφής των αξιώσεων, διότι κάθε μήνας που παρέρχεται διακυβεύεται η παραγραφή του αντιστοίχου μηνιαίου ποσού. Δηλαδή κάθε μήνας που θα περνάει, υπάρχει θέμα παραγραφής αναδρομικών ενός μήνα.

Καλούμε, λοιπόν, τα Στελέχη να έρθουν σε επικοινωνία με το Γραφείο μας, είτε μέσω e-mail που είναι και ο προσφορότερος τρόπος επικοινωνίας(info@militarylawoffice.gr), είτε να στείλετε FAX στο 211 2131517, είτε να αποστείλετε επιστολή στην διεύθυνση του Γραφείου Λ. Συγγρού 332, Καλλιθέα, ΤΚ 17673 (Υπ’ όψιν κ. Ρωμαίου Εμμανουήλ), είτε να τηλεφωνήσετε στα τηλέφωνα του Γραφείου 210 9536664, 210 9536694, 211 0123226, 211 0123227, ή ακόμα και να προσέλθετε αυτοπροσώπως ή δια οικείου προσώπου στο Γραφείο.

 

Επικοινωνία