Με την υπ’άριθμ 3544/2008 οριστική και αμετάκλητη απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας κρίθηκε παράνομη η παρακράτηση φόρου επί των αποζημιώσεων εξωτερικού του Στρατιωτικού προσωπικού. Σημειώνεται ότι με το Νόμο 3900/2010 που θα πληροφορηθείτε από άλλη ανακοίνωση του Γραφείου μας, στα πλαίσια επιτάχυνσης της Διοικητικής Δίκης δεν επιτρέπεται πλέον η άσκηση ενδίκων μέσων ήτοι εφέσεως, αναιρέσεως κ.λ.π εφόσον για το θέμα αυτό έχει αποφανθεί το Συμβούλιο της Επικρατείας. Επίσης όσοι οι υποθέσεις τους εκκρεμούν σε οποιοδήποτε στάδιο, μπορούν να παρέμβουν σε οποιαδήποτε σχετική δίκη ώστε το δεδικασμένο να επεκταθεί και για αυτούς. Οι πελάτες του Γραφείου αλλά και οι ενδιαφερόμενοι να προσφύγουν στα δικαστήρια, θα πρέπει να επικοινωνήσουν μαζί μας ώστε να πληροφορηθούν πότε είναι η επόμενη δικάσιμος που τους αφορά για την περιοχή τους, ώστε να προβούμε στις απαραίτητες ενέργειες για να παρέμβουμε και να ισχύσει και για αυτούς το δεδικασμένο.

Για την πληροφόρησή σας παρακάτω μπορείτε να κατεβάσετε την απόφαση του ΣΤΕ

ΣΤΕ 3544-2008

Επικοινωνία