Σας κοινοποιούμε συνημμένα την  εγκύκλιο με τίτλο «ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ (ΑΣΕΙ)ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ – ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ – ΙΚΑΡΩΝ – ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ-ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ (ΑΣΣΥ) ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ (ΣΜΥ) – ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΣΜΥΝ) – ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΤΥΑ) – ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ (ΣΥΔ) ΤΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ», για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την ερμηνεία και εφαρμογή των διατάξεων αυτών, αλλά και για διευκρινήσεις η ενδιαφερόμενη μπορούν να επικοινωνούν άμεσα με το γραφείο μας με οποιονδήποτε  προσφερόμενο τρόπο.

ΑΔΑ 4ΑΓΓ6-0

Επικοινωνία