Το γραφείο μας σας παρέχει παρακάτω μερικά υποδείγματα για ιδιωτικές συμβάσεις για τα οποία ως προς το περιεχόμενο και την σύνταξη δεν φέρουμε καμία ευθύνη.

Η σύνταξη οποιουδήποτε εγγράφου με δικαιοπρακτική ευθύνη τόσο δικαστικού όσο και εξωδικαστικού χαρακτήρα πρέπει να γίνεται από κατάλληλα καταρτισμένο νομικό μετά από μελέτη κάθε περιπτώσεως ξεχωριστά.

FRANCHISING ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

ΕΞΩΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΔΙΚΗΣ

ΙΔ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΧΟΡΗΓΙΑΣ

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΟΕ ΣΕ ΕΕ

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ

ΣΥΜΒ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ FACTORING

ΣΥΜΒ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ FORFAITING

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΡΙΤΟΝ PRIVATE_LABEL

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ KNOW_HOW

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ

ΣΥΜΦΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΥΠΟΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ

Επικοινωνία