Το γραφείο μας σας παρέχει παρακάτω μερικά υποδείγματα για οικογενειακά για τα οποία ως προς το περιεχόμενο και την σύνταξη δεν φέρουμε καμία ευθύνη.

Η σύνταξη οποιουδήποτε εγγράφου με δικαιοπρακτική ευθύνη τόσο δικαστικού όσο και εξωδικαστικού χαρακτήρα πρέπει να γίνεται από κατάλληλα καταρτισμένο νομικό μετά από μελέτη κάθε περιπτώσεως ξεχωριστά.

Αγωγή διατροφής αδελφού

Προτάσεις εναγομένου

Προτάσεις ενάγοντος

Αγωγή διατροφής κυοφορο_σας μητέρας

Προτάσεις εναγομένου

Προτάσεις ενάγουσας

Αγωγή διατροφής λόγω διαζυγίου

ΑΙΤΗΣΗ 4 ΕΤΟΥΣ ΔΙΑΣΤ.ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΛΥΣΗΣ ΓΑΜΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΟΥ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ

Αγωγή διαζευγμενου αξίωσης συμμετοχής στα αποκτήματα

Αίτηση ανάθεσης επιμέλειας ανηλίκου στον ένα γονέα

Επικοινωνία