Το γραφείο μας σας παρέχει παρακάτω μερικά υποδείγματα για καταστατικά-σωματεία για τα οποία ως προς το περιεχόμενο και την σύνταξη δεν φέρουμε καμία ευθύνη.

Η σύνταξη οποιουδήποτε εγγράφου με δικαιοπρακτική ευθύνη τόσο δικαστικού όσο και εξωδικαστικού χαρακτήρα πρέπει να γίνεται από κατάλληλα καταρτισμένο νομικό μετά από μελέτη κάθε περιπτώσεως ξεχωριστά.

EYROPAIKOS_OMILOS_OIKONOMIKOU_SKOPOU_EOOS

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΙΔΡΥΣΗ ΥΠΕΡΑΚΤΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΠΕ ΣΕ ΑΕ

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΟΕ ΣΕ ΕΕ

ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΟΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΡΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (σωματείο κοινωνικών σκοπών)

ΣΥΣΤ ΙΔΙΟΤΥΠΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡ IME EΠE

ΣΥΣΤΑΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚ ΧΑΡΑΚΤ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΦΑΝΟΥΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΕ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΕ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΕ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΟΕ

AGOGI_AKIROSEOS_APOFASEOS_G_S_SOMATEIOU

AGOGI_MELOUS_SOMATEIOU

ANAGNORISI_KAI_EGGRAFH_SOMATEIOU

DIORISMOS_EKKATHARISTON_SOMATEIOU

TROPOPOIHSH_KATASTATIKOU_SOMATEIOU

ΑΙΤΗΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΟΕ

Επικοινωνία