Στην ασφαλιστική υπαγωγή του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) υπάγονται εφεξής όλοι ανεξαιρέτως οι στρατιωτικοί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν 4387/2016.
Οι στρατιωτικοί συνεχίζουν να καταβάλλουν την ασφαλιστική εισφορά ,όπως αυτή είχε διαμορφωθεί στο 6,67% των συντάξιμων αποδοχών. Δηλαδή, των αποδοχών που προκύπτουν από τη μισθοδοσία και λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό της συντάξεως σε περίπτωση συνταξιοδοτήσεως.

Αντίστοιχα, προβλέπεται καταβολή και εκ μέρους του Δημοσίου πλέον ως εργοδότη εισφοράς αυξανόμενη κλιμακωτά, η οποία θα φτάσει στο ποσοστό των 13,33% επί των συνταξίμων αποδοχών, ώστε να διαμορφωθεί από το 2020 η ενιαία ασφαλιστική εισφορά εργαζομένου και εργοδότη συνολικού ποσοστού 20% επί των συνταξίμων αποδοχών.
Με τα παραπάνω δεδομένα , θεωρητικά πάντα, εφόσον δεν υπάρχει δυνατότητα από το Κράτος να αντλήσει και να χρησιμοποιήσει τα αποθεματικά του ΕΦΚΑ για άλλους σκοπούς όπως σε επενδύσεις αμαρτωλών δομημένων ομολόγων του παρελθόντος φαίνεται ότι δεν υπάρχει κάποια άμεση συνέπεια για τους στρατιωτικούς.

Όμως, από μια δεύτερη ανάγνωση, σύμφωνα και με την ΚΥΑ 111482/0092 (ΦΕΚ Β’ 4005/14-12-2016), η επιβάρυνση που θα υποστούν εφεξής οι στρατιωτικοί είναι στην εξαγορά των πλασματικών και γενικώς των προσμετρητέων και προσθέτων συνταξίμων υπηρεσιών που σχεδόν όλοι πλέον οι στρατιωτικοί προβλέπεται και καταβάλλουν όπως χρόνια μονάδα εκστρατείας , καταδυτικά εξάμηνα, πτητικά εξάμηνα, αλεξιπτωτιστού, βατραχανθρώπου κλπ. για τα οποία θα υπολογίζονται εφεξής (από 2020) οι εισφορές στο 20% των συνταξίμων αποδοχών. Στο εν τω μεταξύ και μέχρι το 2020 θα υπολογίζονται κλιμακωτά σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις της ΚΥΑ.

Από το πνεύμα του συνόλου των διατάξεων, προκύπτει ότι εφεξής συνταξιοδοτούμενοι στρατιωτικοί με βάση το καθεστώς ΕΦΚΑ θα υποστούν γενναίες μειώσεις, οι συντάξεις των οποίων καμία σχέση δεν θα έχουν με αυτές που θα ελάμβαναν εάν ίσχυε το προγενέστερο καθεστώς. Υφίσταται προφανή αδικία στο πρόσωπο των στρατιωτικών ως προς αυτό τον τομέα και δυσανάλογος ως προς τους υπολοίπους συνταξιοδοτούμενους, περιορισμός των συντάξεων των στρατιωτικών καθώς η συντριπτική πλειοψηφία συμπληρώνει το ανώτατο όριο παραμονής σε πολύ μικρή ηλικία με σύνηθη έναρξη ασφάλισης προ του εικοστού έτους ηλικίας, με συνέπεια να καθίστανται μεγαλοσυνταξιούχοι με υπερπλήρη συμπλήρωση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων. Ο κανονισμός συνταξιοδοτήσεως ,όμως ,του ΕΦΚΑ δεν ευνοεί και επιβάλει μεγάλες περικοπές σε αυτούς που έχουν πολλά έτη συντάξεως της υπηρεσίας και θεμελιώνουν υψηλές συντάξεις. Ενδεικτικό είναι ότι οι στρατιωτικοί που γράφουν διπλά έτη υπηρεσίας λόγω επικινδυνότητας π.χ. συνταξιοδοτούνται πριν το πεντηκοστό όγδοο έτος με συμπεπληρωμένο πλήρως το ανώτατο όριο συνταξίμων ετών υποκείμενοι όμως στο πέναλτι της μείωσης της συντάξεως ,αναλόγως του χρόνου μέχρι τη συμπλήρωση του πενηντακοστού όγδοου έτους της ηλικίας.

Περιμένουμε στα επόμενα νομοσχέδια ,ενόψει και του νέου μισθολογίου που προαλείφεται για τους στρατιωτικούς ,να υπάρξουν θεμιτές προσαρμογές στη νομοθεσία που να συνάδουν με την ιδιαιτερότητα της άσκησης του στρατιωτικού επαγγέλματος σε σύμπλευση με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας που ήδη έχουν αιτιολογήσει επαρκώς την υποχρέωση της Πολιτείας για τη λήψη επαρκούς μέριμνας ως προς την κατηγορία αυτή του προσωπικού.

[activecampaign]
Επικοινωνία