Μετά από μεγάλο αριθμό ερωτημάτων, σας παραθέτουμε προς ενημέρωσή σας τον Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων. Προσοχή πρέπει να δοθεί στις διατάξεις του νέου Νόμου 3865/2010, που επίσης παρατίθεται.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Ν. 3865-2010

Επικοινωνία