Σύμφωνα με τη νέα τροπολογία που κατέθεσε ο Υπουργός Άμυνας στη Βουλή, οι αξιωματικοί μέχρι τον βαθμό του Ταξιάρχου και Αρχιπλοιάρχου θα έχουν τη δυνατότητα εξαίρεσης από την υποχρεωτική αποστρατεία.

 

Στην προτεινόμενη ρύθμιση εντάσσονται οι αξιωματικοί που έχουν συμπληρώσει το 35ο έτος πραγματικής υπηρεσίας και βρίσκονται τουλάχιστον ένα έτος στον κατεχόμενο βαθμό, μέχρι τη 31η Δεκεμβρίου του έτους. Τη συγκεκριμένη ημερομηνία πραγματοποιούνται οι Κρίσεις στις οποίες θα ληφθούν οι σημαντικές αποφάσεις.

 

Ποιους αφορά η διάταξη;

Η διάταξη αφορά Ταξιάρχους που διανύουν τον καταληκτικό βαθμό εξέλιξής τους και έχουν απαραίτητα συμπληρώσει 25 έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας μέχρι τη 31η Δεκεμβρίου του 2012. Οι συγκεκριμένη ομάδα αξιωματικών θα κριθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2439/1996.

 

Τι πετυχαίνει η ρύθμιση;

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, μέσω της διαδικασίας θα αποκατασταθεί η διαφορετική υπηρεσιακή μεταχείριση ομοιόβαθμων ανώτατων αξιωματικών:

  • Ταξίαρχοι που δεν διανύουν τον καταληκτικό τους βαθμό.
  • Ταξίαρχοι που τον διανύουν αλλά κρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3883/2010.

Για τους παραπάνω δεν προβλέπεται υποχρεωτική αποστρατεία σε περίπτωση που έχουν  συμπληρώσει 35 έτη πραγματικής υπηρεσίας και ένα έτος στον κατεχόμενο βαθμό.

 

Σημαντικό…

Η παραμονή αξιωματικού βαθμού Ταξιάρχων εν ενεργεία για ένα επιπλέον έτος, θα προκύψει αυξημένη υπηρεσιακή απόδοση με αντίστοιχο όφελος για την υπηρεσία.

 

Τι πρέπει να κάνετε…

Αν καλύπτετε τις προϋποθέσεις ή αν δεν είστε σίγουρος-η για το αν σας επηρεάζει η συμπληρωματική διάταξη, μπορείτε να απευθυνθείτε άμεσα στο Στρατιωτικό Δικηγορικό Γραφείο. Η νομική μας ομάδα που ειδικεύεται σε θέματα στρατιωτικού δικαίου θα σας προσανατολίσει προς τη σωστή κατεύθυνση και θα σας βοηθήσει να λάβετε τα απαραίτητα μέτρα για την υπόθεσή σας.

Επικοινωνία