Θετική εξέλιξη είχαν τρεις ιδιαίτερα δύσκολες και απαιτητικές υποθέσεις ακύρωσης έκτακτης δυσμενούς κρίσης στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων.

Η εξειδικευμένη νομική μας ομάδα με την πολυετή της πείρα στα στρατιωτικά ζητήματα κατάφερε να φέρει εις πέρας τις κρίσιμες αυτές υποθέσεις και να δικαιώσει τους στρατιωτικούς. 

Τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων μας εμπιστεύτηκαν τις υποθέσεις τους, κατανοώντας την πολυπλοκότητα και τους χειρισμούς, που απαιτούνταν.

Οι παρακάτω υποθέσεις ήρθαν στα χέρια μας και διαχειρίστηκαν με τις βέλτιστες νομικές και αποτελεσματικές νομικές πρακτικές:

  • ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3029/2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΤΜΗΜΑ  ΣΤ’ ΤΡΙΜΕΛΕΣ) – ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΔΥΣΜΕΝΟΥΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ Π.Ν
  • ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 2236/2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΤΜΗΜΑ  ΣΤ΄. ΤΡΙΜΕΛΕΣ) – ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΔΥΣΜΕΝΟΥΣ ΚΡΙΣΗΣ.
  • ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 258/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΤΜΗΜΑ  Ε΄. ΤΡΙΜΕΛΕΣ) – ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΔΥΣΜΕΝΟΥΣ ΚΡΙΣΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥ Π.Α.

Οι προσβαλλόμενες δυσμενείς κρίσεις ακυρώθηκαν.

Η απόφαση 3029/2019 αφορούσε αξιωματικό όπου κρίθηκε από το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων (ΑΝΣΚ) ως «μη διατηρητέος». Η υπόθεση έληξε με το τμήμα να κρίνει ότι η προσβαλλόμενη απόφαση φέρει πλημμελή και ανεπαρκή αιτιολογία, αποδεχόμενο τον σχετικό ισχυρισμό του αιτούντος, με το αιτιολογικό ότι τα στοιχεία, στα οποία βασίστηκε η δυσμενής κρίση, είναι όλα κατά πολύ προγενέστερα του έτους 2015, κατά το οποίο ο αιτών τέθηκε εκτός οργανικών θέσεων και, συνακόλουθα, δεν μπορούν να αποτελέσουν νόμιμο έρεισμα, λόγω του παρωχημένου χαρακτήρα τους.      

Η απόφαση 2236/2019 αφορούσε υπόθεση αφορούσε την έκτακτη κρίση στο βαθμό του Σμηνάρχου (Μ), για επιλογή προς πλήρωση κενών θέσεων Ταξιάρχων (Μ) για το έτος 2018, όπου κρίθηκε από το Ανώτατο Αεροπορικό Συμβούλιο Κρίσεων (ΑΑΣΚ) ως «Διατηρητέος στον αυτό βαθμό». Η δυσμενής κρίση ακυρώθηκε με τη συμβολή μας.

Η απόφαση 258/2020 αφορούσε την τακτική κρίση στο βαθμό του Ταξιάρχου (ΜΕ), ετών 2018-2019, , ο οποίος κρίθηκε από το Ανώτατο Αεροπορικό Συμβούλιο Κρίσεων (ΑΑΣΚ) ως «ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία του». Η προσβαλλόμενη δυσμενής κρίση ακυρώθηκε και η υπόθεση αναπέμφθηκε στη Διοίκηση.

Ενημερωθείτε αναλυτικά για όλες τις δυνατότητες που έχετε και για το νομικό πλαίσιο στο οποίο εντάσσονται. Είναι σημαντικό να εκμεταλλευτείτε κάθε ευκαιρία που σας δίνεται για να επιτύχετε τους στόχους της περαιτέρω εξέλιξής σας .

Επικοινωνία