πολεμικο-ναυτικόΜε περίσσιο προβληματισμό υποδέχτηκαν τα στελέχη του υγειονομικού και των τριών κλάδων την ΥΑ 1258/2011 του ΥΕΘΑ που δημοσιεύτηκε στο υπ΄ αριθμ. 1114 τ. Β΄ ΦΕΚ με την οποία καθορίζονται οι θέσεις και οι χρόνοι διοικήσεως, η συγκρότηση του Διακλαδικού Υγειονομικού Συμβουλίου (ΔΥΣ), καθώς και ο τρόπος επιλογής των διευθυντών και των αναπληρωτών των.

Στο γραφείο μας επικράτησε προς το παρόν ο προβληματισμός όσον αφορά στην σκοπιμότητα ορισμένων διατάξεων, καθώς και για την συνταγματικότητα και νομιμότητα ορισμένων εξ αυτών. Θα περιμένουμε τις απόψεις των Στελεχών και ακολούθως επιφυλασόμεθα να εκδώσουμε σχετική γνωμοδότηση, εφόσον υπάρχει αντίστοιχο αίτημα.

Με μια πρώτη ματιά παρατηρούνται τα εξής:

Ο Ν. 3883/2010 «Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων – Θέματα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 167) στο άρθρο 28 κατά το ενδιαφέρον μέρος, ορίζει ότι: «…14. Ως προς τους Αξιωματικούς Υγειονομικού ανεξαρτήτως κλάδου, οι θέσεις και οι χρόνοι διοίκησης και ειδικής υπηρεσίας του παρόντος άρθρου, ο τρόπος επιλογής Διευθυντών και Αναπληρωτών Διευθυντών Κλινικών και Εργαστηρίων των στρατιωτικών νοσοκομείων, η συγκρότηση διακλαδικού Υγειονομικού Συμβουλίου και η σύνθεσή του και κάθε άλλη αναγκαία σχετική λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. …».

Κατ’ εξουσιοδότηση του ανωτέρω νόμου εξεδόθη η ως είρηται ΥΑ, η οποία κατ’αρχήν καθόρισε χρόνους διοικήσεως, καθώς και τις Υπηρεσίες στις οποίες οφείλουν να υπηρετήσουν οι Αξκοι Υγειονομικού, προκειμένου να αποκτήσουν το τυπικό δικαίωμα της προαγωγής στον επόμενο βαθμό. Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται συνοπτικά, κατά βαθμό, ο χρόνος Διοικήσεως που θα πρέπει να εκπληρωθεί, ο αντίστοιχος χρόνος που προέβλεπαν οι προηγούμενες διατάξεις, καθώς και οι Υπηρεσίες στις οποίες πρέπει αυτός να εκτελεστεί.

Από αυτά που συμπεραίνουμε με μία πρώτη ματιά, είμεθα βέβαιοι ότι θα δημιουργηθούν επιπλέον προβλήματα σε ορισμένες κατηγορίες προσωπικού, που δεν νομίζουμε ότι θα είναι προς το συμφέρον της Υπηρεσίας.

Επιπλέον, η εντυπωσιακά δυσμενής μεταβολή των όρων εκτελέσεως των υπηρεσιακών καθηκόντων, σε σχέση με το ό,τι ίσχυε για ορισμένες κατηγορίες του εν λόγω προσωπικού, είναι βέβαιο ότι θα γίνει αντικείμενο δικαστικών εμπλοκών.

Ενδεικτικά αναφέρουμε του Αξκους Νοσηλευτικής του ΠΝ, οι οποίοι πλέον θα πρέπει, για να προαχθούν σε όλους τους βαθμούς, να υπηρετούν υποχρεωτικά στο ΝΝΑ επί 20 τουλάχιστον έτη (!!!) από έως 4 έτη που ήταν μέχρι σήμερα. Μάλιστα σε ορισμένους κρίσιμους βαθμούς (Υπχου-Πχη-Αντχου) θα πρέπει να παραμείνουν τουλάχιστον 4 έτη ανά βαθμό στο ΝΝΑ. Αυτό όμως αυτομάτως καθιστά ανενεργές τις διατάξεις περί μεταθέσεων, αφού δεν θα μπορεί ο Αξκός να αιτηθεί μετάθεση. Επιπλέον στερείται, έναντι των άλλων Αξκων τόσο του ΠΝ, όσο και εν γένει των Αξκων Νοσηλευτικής των άλλων κλάδων, του δικαιώματος χωρίς επιπτώσεις στην τεκνοποιία, του δικαιώματος στην εκπαίδευση, την δυνατότητα αποστολής στο εξωτερικό, την δυνατότητα συνυπηρετήσεως κλπ. Δηλαδή οι διατάξεις αυτές οδηγούν ολοταχώς μια μεγάλη μερίδα στελεχών προς την παραίτηση.

Εν πάση περιπτώσει το γραφείο μας θα επανέλθει επί του θέματος κατόπιν εξετάσεως ενδελεχώς του θέματος.

Περαιτέρω ως προς το θέμα της συγκροτήσεως του ΔΥΣ πρέπει κατ’ αρχήν να επικροτήσουμε την επιτέλους από δημόσια υπηρεσία εξ αρχής αποδοχή της εφαρμογής, χωρίς επιφυλάξεις μάλιστα, του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

Σε ότι αφορά τα κριτήρια για την ανάδειξη τον Διευθυντών και των αναπληρωτών Διευθυντών, οψόμεθα να δούμε πρώτα τον ακριβή τρόπο εφαρμογής αλλά και τις αντιδράσεις τον εμπλεκομένων.

Ολόκληρη την ΥΑ μπορείτε να την κατεβάσετε πατώντας πάνω στο αριθμό της ΥΑ 1258-2011 (ΦΕΚ Β’ 1114)

Επικοινωνία