Το Γραφείο μας με λύπη διαπιστώνει, ότι παρά τις προειδοποιήσεις που είχε απευθύνει, οι μεταθέσεις τρέχοντος έτους διεξήχθησαν με σωρεία παραβάσεων, παρανομιών και παραβιάσεων των Συνταγματικών διατάξεων.

Έχουμε και σε άλλη ανάρτηση μνημονεύσει ότι η διόρθωση της «αποφάσεως Βενιζέλου» με εντελώς διαμετρικά αντίθετες προβλέψεις σύμφωνα με την νέα «απόφαση Ραγκούση», ήταν επιβεβλημένη διότι η παλαιά υπουργική απόφαση έπασχε πανταχόθεν, τα δε δικαστήρια που έμελε να δικάσουν το νόμιμο της «αποφάσεως Βενιζέλου», τεχνηέντως ανεβλήθησαν, με συνέπεια να μην κριθεί η απόφαση αυτή αντισυνταγματική ως εκδοθείσα καθ’ υπέρβασιν της εξουσιοδοτικής διατάξεως.

Το ακραίο είναι ότι η Διοίκηση, επιτελώντας και επιδιώκοντας ιδιοτελή αποτελέσματα, ανέστειλε με μία σαθρή δικαιολογία το σύνολο της «αποφάσεως Ραγκούση», που θα διόρθωνε κατά κάποιον τρόπο τα πράγματα, και επανέφερε σε ισχύ την «απόφαση Βενιζέλου» πραγματοποιώντας μεταθέσεις κατά τρόπον που ελέγχεται τουλάχιστον για είκοσι παραβάσεις.

Μεγάλη μερίδα Στελεχών έχει προσέλθει στο Γραφείο μας, και έχει διατυπώσει την πρόθεση να προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια αποδόσεως ευθυνών στους υποχρέους, καταφεύγοντας προσωπικά κατά των υπευθύνων.

Για να μην είναι απλώς πομπώδης η ανάρτησή μας, θα αναφερθούμε σε δύο από τις αδιαμφισβήτητες παραβιάσεις των νέων μεταθέσεων:

Σύμφωνα με την «απόφαση Βενιζέλου» δεν προεβλέπετο η κοινοποίηση των πρακτικών των Συμβουλίων Μεταθέσεων με τα ονόματα των συμμετεχόντων, την γνώμη ενός εκάστου, την τυχόν γνώμη της μειοψηφίας και τα αναλυτικά στοιχεία που ελήφθησαν υπ’ όψιν για την διαμόρφωση πλήρως αιτιολογημένης αποφάσεως.

Σύμφωνα με τις παρ. 4 & 5 του άρθρου 15 του Ν.2690/1999, περί του Κώδικος Διοικητικής Διαδικασίας, η Διοίκηση ήταν υποχρεωμένη να αναφέρει τα ανωτέρω, καθώς η ίδια η υπουργική απόφαση αναφέρει στο προοίμιό της ότι στηρίζεται στις διατάξεις του συγκεκριμένου Κώδικα, γεγονός το οποίο έχει κριθεί ήδη (ενδεικτικά ΔΕΑ 1436/07, 1795/05, 2177/05 κ.α.) ότι εφαρμόζεται και επί των αποφάσεων που λαμβάνουν τα στρατιωτικά συμβούλια. Βέβαια, με την νέα «απόφαση Ραγκούση» αν εφαρμόζετο, αυτή θα διορθώνετο.

Στις μεταθέσεις που κοινοποιήθηκαν, σε καμία δεν αναφέρονται τα παραπάνω στοιχεία, και κατά συνέπεια είναι το πρώτον αναιτιολόγητες και κατ’ επέκταση ακυρωτέες.

Οι μεταθέσεις των Στελεχών, κυρίως του Στρατού Ξηράς, υπεγράφησαν άρον – άρον παράνομα από τον υπηρεσιακό Υπουργό Εθνικής Αμύνης, παρά του ότι ο νόμος και το Σύνταγμα απαγορεύει στην προεκλογική περίοδο τις μεταβολές υπηρεσιακής καταστάσεως των πολιτικών και στρατιωτικών υπαλλήλων, μεταξύ των οποίων είναι και οι μεταθέσεις. Οι μεταθέσεις μάλιστα προηγήθηκαν των κρίσεων των Στελεχών, αλλάζοντας για πρώτη φορά την σειρά από την μεταπολίτευση και ένθεν, που επέβαλε πρώτα τις κρίσεις και μετά τις μεταθέσεις.

Με τον τρόπο αυτό, κατάφεραν τα προηγούμενα Συμβούλια Μεταθέσεων και οι προηγούμενοι εισηγητές, να διεξάγουν αυτοί τις μεταθέσεις και για τους εαυτούς τους, στερώντας την νόμιμη δικαιοδοσία των νέων Συμβουλίων Μεταθέσεων, που κανονικά θα έπρεπε να εκπονήσουν τις μεταθέσεις του τρέχοντος έτους. Βέβαια, το όλο θέμα έχει, κατά το κοινώς λεγόμενον, μπόλικη πολιτική επιπλοκή, την οποία το Γραφείο μας απέχει να σχολιάσει.

Τέλος, θα θέλαμε να αναφερθούμε και στα παράδοξα του συστήματος, τα οποία προσβάλλουν βάναυσα την προστατευόμενη κατά τ’ άλλα, αρχή της εμπιστοσύνης του διοικουμένου προς τη Διοίκηση, ότι αυτή θα κρίνει την υπόθεσή του καλοπροαίρετα και με κρίση «αγαθού ανδρός», επιβεβαιώνοντας το παράλογο και το ευτράπελο των διοικούντων, που συνεχίζουν να συντηρούν ένα αποικιοκρατικής νοοτροπίας κράτος, αφού προσπαθούν να πείσουν τα Στελέχη ότι είναι λογικό τα προσωπικά στοιχεία των Στελεχών που λαμβάνονται υπ’ όψιν για την μοριοδότηση, να είναι προσωπικά δεδομένα μέχρι την 31-12-2012 λόγω υπουργικής αποφάσεως (Βενιζέλου), αλλά δεν είναι προσωπικά δεδομένα τα ίδια στοιχεία από 01-01-2013 πάλι με υπουργική απόφαση (Ραγκούση) παρότι για τα προσωπικά δεδομένα ισχύει ο Ν.2472/1997, τον οποίο εφαρμόζει ο Υπουργός ως εκτελεστική και όχι νομοθετική εξουσία, με συνέπεια είτε ο ένας, είτε ο άλλος Υπουργός, και φυσικά και οι εισηγητές τους, να τον παραβιάζουν κατάφορα.

Για τον ίδιο λόγο, αλλά ακόμη πιο περιγέλαστα, ο ένας Υπουργός θεωρεί ότι η κοινοποίηση των οργανικών θέσεων δεν είναι εφικτή λόγω του ότι είναι απόρρητες, υπονοώντας ότι η κοινοποίησή τους, σύμφωνα με τον Εθνικό Κανονισμό Ασφαλείας θα βλάψει την εθνική άμυνα, αλλά ο άλλος Υπουργός θεωρεί ότι από 01-01-2013 η κοινοποίηση των οργανικών θέσεων είναι μία χαρά και δεν τίθεται θέμα εθνικής ασφαλείας.

Τέτοιες απόψεις και διαδικασίες αποτελούν σκέτη κοροϊδία για τα Στελέχη, διότι είναι ευνόητο ότι απλή εσωτερική κοινοποίηση των κενών οργανικών θέσεων δεν μπορεί να παραβλάπτει την εθνική ασφάλεια, όταν την ίδια στιγμή με έμμεσο τρόπο κοινοποιούνται μέσω των μεταθέσεων, και μάλιστα με το όνομα του συγκεκριμένου στελέχους που θα μετατεθεί σε αυτήν.

Το Γραφείο μας έχει αναλάβει αρκετές αιτήσεις ακυρώσεως των μεταθέσεων, αποφεύγοντας λόγω ελλείψεως νομολογιακού δεδικασμένου να καταθέσει αντίστοιχο αριθμό αιτήσεων αναστολής, αφού το Διοικητικό Εφετείο μάς έχει αποδείξει ότι είναι φειδωλό στην χορήγηση αναστολής, τουλάχιστον πριν παραχθεί επαρκές νομολογιακό δεδικασμένο, εν όψει και των αντισυνταγματικοτήτων που διαπιστώνεται στις διατάξεις των προαναφερομένων υπουργικών αποφάσεων.

Με την ευκαιρία της ενάρξεως του νέου δικαστικού έτους, το Γραφείο μας θα σάς κρατά τακτικά ενήμερους για όλες τις επί του θέματος εξελίξεις, για τις οποίες θα μπορείτε να πληροφορείστε και κάθε δικαστική απόφαση που θα εκδίδεται σε καθημερινό επίπεδο με στρατιωτικό ενδιαφέρον.

Επικοινωνία