Υπεξαίρεση πραγμάτων που ανήκουν στο κράτος – Υπεξαίρεση πραγμάτων από υπόλογο (κάθειρξη) – Κατ’ εξακολούθηση έγκλημα .

Ο στρατιωτικός που διαπράττει υπεξαίρεση πραγμάτων που ανήκουν στο κράτος τιμωρείται με φυλάκιση και αν η υπεξαίρεση τελέσθηκε από στρατιωτικό υπόλογο, στον οποίο έχει ανατεθεί η φύλαξη, διαχείριση, διανομή ή παράδοσή τους, επιβάλλεται κάθειρξη. Υπόλογος είναι αυτός που έχει από το νόμο ή κατόπιν απόφασης αρμοδίου οργάνου οικονομική εξουσία, ο ταμίας, ο διαχειριστής, ο φροντιστής, ο συντηρητής κτιρίων του στρατού, καθώς και κάθε στρατιωτικός, ο οποίος έλαβε λόγω της υπηρεσίας του, χρήματα ή άλλα πράγματα προς φύλαξη, διαχείριση, ή διανομή και είναι, σύμφωνα με τους νόμους και τους κανονισμούς, υπεύθυνος γι’ αυτά.

Δεν ενδιαφέρει εάν η υπηρεσία αυτή του έχει ανατεθεί μόνιμα ή προσωρινά, με ή χωρίς συγκεκριμένη διαταγή. Προκειμένου περί χρημάτων, υπεξαίρεση διαπράττει και ο υπόλογος, ο οποίος «κατακρατεί» τα χρήματα που έπρεπε να αποδώσει στο πλαίσιο της διαχειριστικής του θητείας και παράλληλα εξασφαλίζει με οποιονδήποτε τρόπο την «μετατροπή» της ξένης περιουσίας σε δική του. Κηρύσσεται ένοχος ο κατηγορούμενος στρατιωτικός για την πράξη της υπεξαίρεσης πραγμάτων (χρημάτων) ανηκόντων στο κράτος από στρατιωτικό υπόλογο, στον οποίο είχε ανατεθεί η φύλαξη και διαχείριση αυτών, κατ’ εξακολούθηση.


ΝαυτΠειρ 75-2014.pdf

Επικοινωνία