Αύξηση παρατηρείται στις συντάξεις για όσους στρατιωτικούς έχουν από 30 έτη ασφάλισης και άνω. Αυτό προκύπτει με βάση τις αλλαγές στα ποσοστά αναπλήρωσης που παρουσιάζονται παρακάτω. Τι θα γίνει όμως με τις περικοπές που ήδη έχουν υποστεί οι συνταξιούχοι. Αρκεί τελικά μία μικρή αύξηση για να τους αποζημιώσει συνολικά από την “χασούρα” ετών; Επίσης, η αύξηση αυτή αφορά όλους εκείνους που πληρούν τα κριτήρια ή μόνο τους νέους συνταξιούχους;

Όσοι στρατιωτικοί θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης εξ ιδίου δικαιώματος, ανικανότητας ή κατά μεταβίβαση, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, δικαιούνται ανταποδοτικό μέρος σύνταξης, που προκύπτει με βάση: 

  • τις συντάξιμες αποδοχές
  • το χρόνο ασφάλισης 
  • τα κατ’ έτος ποσοστά αναπλήρωσης.

Παρακάτω παρουσιάζονται οι κλίμακες ετών ασφάλισης με το αντίστοιχο ποσοστό αναπλήρωσης:

       0-15 → 0,77%

15,01-18 → 0,84%

18,01-21 → 0,90%

21,01-24 → 0,96%

24,01-27 → 1,03%

27,01-30 → 1,21%

30,01-33 → 1,98%

33,01-36 → 2,50%

36,01-40 → 2,55%

40,01 και άνω κατά έτος → 0,50%

 

Για τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών του ανταποδοτικού μέρους σύνταξης θα λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος μηνιαίων αποδοχών του ασφαλισμένου καθ’ όλη τη διάρκεια του ασφαλιστικού του βίου. Θα συνυπολογίζονται οι αποδοχές του ασφαλισμένου για κάθε ημερολογιακό έτος εργασίας.

Παρ’ όλα αυτά στη νομοθεσία παρατηρούνται αλλαγές σε διατάξεις ανα περίπτωση (πραγματικός, πλασματικός, χρόνος προαιρετικής ασφάλισης ή άλλος που λογίζεται ως συντάξιμος) που τροποποιούν τον τρόπο με τον οποίο θα υπολογίζεται ή επανυπολογίζεται η σύνταξη των στρατιωτικών.

Τι θα ισχύσει από το 2024 κι έπειτα…

Η αναπροσαρμογή των αποδοχών (σύνταξης), για το διάστημα έως και το 2024, διενεργείται κατά τη μεταβολή του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή της ΕΛΣΤΑΤ (Ελληνικής Στατιστικής Αρχής). Η προσαύξηση των συντάξιμων αποδοχών για το διάστημα από το 2025 και έπειτα θα διενεργείται με βάση το δείκτη μεταβολής μισθών, που θα υπολογίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ.

Η νομική ομάδα του Στρατιωτικού Δικηγορικού Γραφείου εξειδικεύεται στο στρατιωτικό δίκαιο και γνωρίζει σε βάθος όλες τις αλλαγές και μειώσεις που έχουν δεχθεί οι συνταξιούχοι λόγω περικοπών τα τελευταία χρόνια. Έχουμε μελετήσει διεξοδικα όλες τις επιλογές που έχετε για να διεκδικήσετε νομικά τα παρακρατηθέντα σας. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Επικοινωνία