1. Σας ενημερώνουμε ότι το γραφείο μας ασχολούμενο επί μακρών με θέματα του Στρατιωτικού Δικαίου εν τη ευρεία έννοια, προς αντιμετώπιση των αναγκών που προέκυψαν από την εφαρμογή του Νόμου περί νομιμοποίησης ημιυπαίθριων κλ. χώρων, έχει συστήσει ειδική ομάδα για την υποστήριξη των σχετικών αιτημάτων του στρατιωτικού προσωπικού.

2. Η ομάδα αποτελείται από κατάλληλα καταρτισμένους νομικούς, αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς και μηχανικούς άλλων ειδικοτήτων, οι οποίοι αναλαμβάνουν εξολοκλήρου την προετοιμασία, την υποβολή και την νομιμοποίηση των ημιυπαίθριων κλ. χώρων σύμφωνα με τα α και β σχετικά.

3. Η χρέωση για όλες τις πιθανοτέρω ενέργειες ειδικά προς το στρατιωτικό προσωπικό παρέχεται με χρέωση 15% επί των προβλεπόμενων από τον Νόμο ελάχιστων αμοιβών.

4. Επιπλέον σας ενημερώνουμε όλως επικουρικώς ότι η ίδια ομάδα αναλαμβάνει εξολοκλήρου την μελέτη, την προετοιμασία, την υποβολή, την έγκριση, την εγκατάσταση και την λειτουργία επιδοτούμενων φωτοβολταϊκών συστημάτων και συστημάτων άλλων αναλώσιμων πηγών ενέργειας στα οποία σημειωτέο έχουν το δικαίωμα να δραστηριοποιηθούν με άκρως ανταγωνιστικές τιμές και ειδική έκπτωση για τους στρατιωτικούς.

5. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο μας στα τηλέφωνα 210 9536664 και 210 9536694, αναζητώντας τον επικεφαλή μηχανικό κύριο Λεωνίδα Κουλουκάκο ( 6992530211 ).

Επικοινωνία