Νέα δεδομένα φέρνει το νέο νομοσχέδιο του ΥΠΕΘΑ για τους στρατιωτικούς. Στους ευνοούμενους εντάσσονται αρκετά στελέχη όπως οι ανυπότακτοι, οι τρίτεκνοι/πολύτεκνοι, καθώς και όσοι ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες.

Λαμβάνοντας υπόψη τη σημαντική γεωπολιτική θέση της Ελλάδας, την ανάγκη του ελληνικού στρατού για ανθρώπινο δυναμικό, τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, τα δικαιώματα των ασθενέστερων κοινωνικών ομάδων, αλλά και τη γενικότερη ανάγκη για εκσυγχρονισμό του νομοθετικού πλαισίου, το νεό νομοσχέδιο ψηφίστηκε και θα τεθεί άμεσα σε λειτουργία.

Στους ευνοημένους βρίσκονται:

Οι ανυπότακτοι…

Οι διατελέσαντες ή διατελούντες σε ανυποταξία, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, εξαιρούνται από την πρόσκληση ή τις προσκλήσεις για τις οποίες κηρύχθηκαν ανυπότακτοι, εφόσον πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις. 

Οι τρίτεκνοι και πολύτεκνοι…

Μία από τις σημαντικότερες τροποποιήσεις (άρθρο 10 / Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3883/2010) δίνει πλέον τη δυνατότητα στους στρατιωτικούς με τρία ή παραπάνω τέκνα να υπηρετούν υποχρεωτικά στον τόπο προτίμησης τους, μετά από σχετική αναφορά τους στην αντίστοιχη υπηρεσία. 

Στελέχη που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες…

Στις ειδικές κατηγορίες που θα δίνεται πλέον η δυνατότητα επιλογής τόπου υποχρεωτικής υπηρεσίας, μετά από αναφορά τους στην αρμόδια υπηρεσία, θα ανήκουν :

  • Άτομα που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη και είναι γονείς τουλάχιστον ενός (1) τέκνου.
  • Άτομα που τελούν σε χηρεία και είναι γονείς τουλάχιστον ενός (1) τέκνου.
  • Έγγαμοι
  • Στελέχοι με επιμέλεια τέκνου
  • Ανάδοχοι γονείς ανηλίκου (για όσο διάστημα διαρκεί η αναδοχή που έχει οριστεί δικαστικά)
  • Στελέχη που τους έχει ανατεθεί η επιμέλεια ατόμου με αναπηρία (ΑμεΑ), είτε ατόμου με σακχαρώδη διαβήτη.

Οι λύσεις που δίνονται μέσω της νέας νομοθεσίας είναι πολλαπλές. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τα δικαιώματα και τις νέες δυνατότητες που σας δίνει ο νόμος. Το Στρατιωτικό Δικηγορικό Γραφείο, ως τμήμα δικηγορικής εταιρείας, θα ανταποκριθεί άμεσα στις απαραίτητες διαδικασίες για να διευθετήσει το ζήτημα σας.

Η πολυετής εμπειρία μας στον χώρο του στρατιωτικού δικαίου μας καθιστά κατάλληλους να διαχειριστούμε τις υποθέσεις των στρατιωτικών και να προσφέρουμε όλες τις εναλλακτικές λύσεις στα θέματα που έχουν προκύψει.

Σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας και αν βρίσκεστε, μπορείτε να εξυπηρετηθείτε από το εκτεταμένο δίκτυο συνεργατών μας. Θα σταθούμε δίπλα σας σε κάθε βήμα.

Στόχος μας είναι η προάσπιση του δικού σας συμφέροντος!

Επικοινωνία