Είναι αρκετοί στρατιωτικοί που έχουν απομακρυνθεί από τις Ένοπλες Δυνάμεις για λόγους υγείας και παρόλα αυτά μη γνωρίζοντας πλήρως τα δικαιώματα τους δεν έλαβαν την σύνταξη που τους αναλογεί. Σε αυτό λοιπόν το άρθρο θα σας παραθέσουμε όλα τα δεδομένα που χρειάζεται να γνωρίζετε εάν ανήκετε σε αυτή την κατηγορία, ώστε να μπορέσετε να διεκδικήσετε μέσω του εξειδικευμένου Γραφείου μας αυτό που δικαιούστε.

Σε περίπτωση λοιπόν που κάποιος κρίνεται ότι δεν μπορεί να συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντα του για λόγους υγείας, η ύπαρξη των οποίων διαπιστώνεται έπειτα από έλεγχο και γνωμοδότηση της Ανώτατης Στρατού Υγειονομικής Επιτροπής (ΑΣΥΕ), καλείται να αποστρατευτεί. Ο ίδιος φυσικά δεν χρειάζεται να υποβάλλει κάποια σχετική αίτηση αποστρατείας ή να υποβάλλει την παραίτηση του, καθώς η υπηρεσία σε αυτές τις περιπτώσεις κινεί τις διαδικασίες έπειτα από δική της πρωτοβουλία. Δυο είναι οι βασικές κατηγορίες δικαιούχων και αυτές καθορίζονται από την υπαιτιότητα ή μη της υπηρεσίας στην εμφάνιση των λόγων υγείας που αναγκάζουν τον στρατιωτικό σε αποστράτευση. Στην μεν πρώτη κατηγορία λοιπόν εάν η υπηρεσία φέρει την ευθύνη ο δικαιούχος συνταξιοδοτείται ανεξαρτήτως χρόνου υπηρεσίας. Στη δε δεύτερη εάν η ευθύνη δεν βαραίνει την υπηρεσία τότε χρειάζονται τουλάχιστον 4,5 έτη υπηρεσίας για την συνταξιοδότηση. Είναι επίσης σημαντικό να τονιστεί πως εάν το ποσοστό ανικανότητας είναι μικρότερο του 25% για παλιούς ασφαλισμένους και 50% για νέους ασφαλισμένους τότε δεν παρέχεται δικαίωμα σύνταξης σε καμία περίπτωση.

Ο τρόπος υπολογισμού της σύνταξης που θα λάβει ο δικαιούχος παραμένει ο ίδιος, ανεξαρτήτως του λόγου αποστράτευσης, είτε αυτός είναι λόγοι υγείας, είτε παραίτηση, είτε λόγω ηλικίας και αυτός είναι το άθροισμα της εθνικής και της ανταποδοτικής σύνταξης. Οι μόνες διαφοροποιήσεις ανάμεσα στις δυο κατηγορίες που αναφέραμε είναι ότι στη περίπτωση που δεν υπάρχει ευθύνη της υπηρεσίας για τους λόγους υγείας τότε προσμετράτε πάντα η μάχιμη πενταετία χωρίς να απαιτείται η συμπλήρωση 24,5 ετών υπηρεσίας, όπως ισχύει και για όσους υποβάλλουν αίτηση αποστρατείας. Στην περίπτωση που η ευθύνη έγκειται στην υπηρεσία τότε η σύνταξη υπολογίζεται με βάση το ποσοστό ανικανότητας και τη σύνταξη που αντιστοιχεί σε 35ετή υπηρεσία ανεξαρτήτως εάν αυτά τα χρόνια αντιστοιχούν στα πραγματικά χρόνια υπηρεσίας του δικαιούχου. Σε κάποιες περιπτώσεις, όπου αυτό προβλέπεται από τις ισχύουσες διαταγές, ο δικαιούχος μπορεί να λάβει μέχρι και προαγωγή. Για πιο εξατομικευμένη έρευνα επάνω στην δική σας περίπτωση μπορείτε να απευθυνθείτε στο Γραφείο μας, ώστε να μπορέσουμε να διαλευκάνουμε μαζί σε ποια κατηγορία ανήκετε και πιο θα είναι το μέγεθος της σύνταξης που θα λάβετε.

Όσον αφορά την ημερομηνία θεμελίωσης δικαιώματος συνταξιοδότησης για τις περιπτώσεις αποστρατείας λόγω υγείας, αυτή ορίζεται η ημερομηνία διαγραφής. Μετά λοιπόν την έκδοση της συνταξιοδοτικής πράξης από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ο φάκελος αποστέλλεται στην Ανώτατη Στρατού Υγειονομική Επιτροπή όπου και καθορίζεται το ποσοστό ανικανότητας. Στους στρατιωτικούς που δικαιούνται σύνταξη για λόγους υγείας εξαιτίας της υπηρεσίας, παρέχεται μαζί με τη σύνταξη μηνιαίο επίδομα ανάλογα με το ποσοστό ανικανότητας, το οποίο υπολογίζεται βάσει του μηνιαίου βασικού μισθού του λοχαγού, όπως αυτός ορίζεται από τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, σύμφωνα με τα παρακάτω:

  • Ανικανότητα 25-45% ποσοστό 2%
  • Ανικανότητα 50-55% ποσοστό 2,5%
  • Ανικανότητα 60-65% ποσοστό 3%
  • Ανικανότητα 70-75% ποσοστό 3,5%
  • Ανικανότητα 80-95% ποσοστό 4%
  • Ανικανότητα 100% ποσοστό 4,5%

Τέλος αυτοί που συνταξιοδοτούνται για λόγους υγείας που δεν οφείλονται στην υπηρεσία, δικαιούνται το μισό του επιδόματος που αναφέρθηκε παραπάνω. Το παράδειγμα αυτό φυσικά αφορά μόνο τις συνήθεις περιπτώσεις ανικανότητας, περισσότερες πιο ειδικές περιπτώσεις ορίζονται στο άρθρο 54 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (ΠΔ 169/2007). Για περισσότερες έγκυρες και ασφαλείς πληροφορίες αλλά και υποστήριξη στην διεκπεραίωση των υποθέσεων σας δεν έχετε παρά να απευθυνθείτε στο εξειδικευμένο Τμήμα Συντάξεων και Θεμάτων Υγείας του Στρατιωτικού Δικηγορικού Γραφείου.

[activecampaign]
Επικοινωνία