ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Το e-shop απευθύνεται σε όλους τους χρήστες του internet που επιθυμούν την άμεση ενημέρωσή τους στα προϊόντα που προσφέρει το Military Law Office, σε συνδυασμό με τη δυνατότητα πραγματοποίησης παραγγελίας και αγοράς προϊόντων ηλεκτρονικά, κατόπιν εξ’αποστάσεως παραγγελίας, πάντοτε υπό την επιφύλαξή της.
Η πραγματοποίηση ηλεκτρονικής παραγγελίας μέσα από το e-shop, αποτελεί σύναψη σύμβασης πώλησης εξ αποστάσεως. Σε περίπτωση δε παραγγελίας από δικαιοπρακτικά ανίκανο προς τούτο πρόσωπο, η Εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματός της εκτέλεση αυτής από το πρόσωπο που ασκεί την κηδεμονία ή εποπτεία.
Οι όροι που παρουσιάζονταιστη σελίδα αυτή είναι απολύτως συμβατοί με το ισχύον ευρωπαϊκό και ελληνικό δίκαιο. Ο χρήστης του διαδικτυακού τόπου αναγνωρίζει ότι διάβασε τους παρόντες όρους, συμφωνεί με αυτούς και αναλαμβάνει την υποχρέωση της τήρησης τους.
Τα προϊόντα που πωλούνται μέσω της Ιστοσελίδας προορίζονται αποκλειστικά για αγορά από τους χρήστες και όχι για μεταπώληση.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Προκειμένου να διενεργηθεί οποιαδήποτε ηλεκτρονική συναλλαγή μέσα από την ιστοσελίδα μας, θα ζητηθεί από τον χρήστη η γνωστοποίηση κάποιων προσωπικών του στοιχείων. Τα δεδομένα αυτά επεξεργάζεται η εταιρεία τηρώντας την εφαρμογή του άρθρου 7Α παρ. 1 (β) Ν. 2472/1997, με σκοπό την υλοποίηση της παραγγελίας που δόθηκε από τον πελάτη και με κανέναν τρόπο δεν θα αποκαλυφθούν, δημοσιοποιηθούν ή πωληθούν σε τρίτους, εκτός αν κινηθεί η διαδικασία που ορίζει η νομοθεσία για την άρση του απορρήτου (Ν. 2225/1994) ή τυχόν υποχρεώσεις που απορρέουν από την εθνική εφαρμογή της Οδηγίας 24/2006.
Τα προσωπικά στοιχεία σας, γνωστοποιούνται στην αρμόδια τράπεζα (π.χ. αριθμός πιστωτικής κάρτας), σε περίπτωση που η πληρωμή γίνει μέσω πιστωτικής κάρτας, προκειμένου να ληφθεί η έγκριση και να ολοκληρωθεί η παραγγελία.

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
Δυνατότητα σύναψης έγκυρης παραγγελίας μέσω του e-shopέχετε εφόσον είστε δικαιοπρακτικά ικανός τηρώντας τα άρθρα του Ελληνικού Αστικού Κώδικα, (εφόσον έχετε συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτοςτης ηλικίας σας και δεν τελείτε σε δικαστική συμπαράσταση ως προς τη σύναψη σύμβασης πώλησης). Σε παραγγελίες μπορούν να προβούν και οι εκπρόσωποι νομικών προσώπων, ενώ η εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματος της να αξιώσει από τον εποπτεύοντα ή κηδεμόνα τυχόν παραγγελίες που θα πραγματοποιηθούν από δικαιοπρακτικά ανίκανα πρόσωπα.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥE-SHOP
1. Συμπλήρωση ειδικής φόρμας με τα απαραίτητα στοιχεία του χρήστηγια τη σύναψη της σύμβασης πώλησης.
2. Την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της σύμβασης πώλησης και των όρων χρήσης, με την ηλεκτρονική επιλογή «ΑΠΟΔΟΧΗ» που δίνεται στον ενδιαφερόμενο από τον διαδικτυακό τόπο.
Στις τιμές που αναγράφονται στους σχετικούς καταλόγους σε κάθε προϊόν συμπεριλαμβάνεται το ΦΠΑ (23%), ενώ η εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να αναπροσαρμόζει τις τιμές χωρίς να υποχρεούται να ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό.
Σημείωση: Οι πελάτες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης υπόκεινται σε τυχόν οικονομικές επιβαρύνσεις λόγω διαφορών στην ισοτιμία, εκτελωνισμών κλπ για τα οποία η εταιρεία δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη.
Για τους τρόπους πληρωμής και τις χρεώσεις αποστολής μπορείτε να ενημερωθείτε διαβάζοντας εδώ.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Η εταιρεία μας λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την διασφάλιση της συναλλαγής σας. Η ιστοσελίδα προστατεύει τα μέλη της από τυχόν υποκλοπές στοιχείων με την μέθοδο της κρυπτογράφησης στοιχείων. Η κρυπτογράφηση ισχύει σε όλα τα στάδια και όλες τις διαδικασίες της συναλλαγής καθώς και αποστολής των προσωπικών δεδομένων από και προς την ιστοσελίδα. Επίσης κατά τη διαδικασία της εκτέλεσης των πληρωμών με πιστωτική κάρτα, τα στοιχεία της πιστωτικής προστατεύονται με την μέθοδο της κρυπτογράφησης και καταχωρούνται απευθείας στα ασφαλή συστήματα της εκάστοτε συνεργαζόμενης τράπεζας. Τα στοιχεία παραμένουν κρυπτογραφημένα και δεν γνωστοποιούνται σε τρίτα πρόσωπα.

ΔΙΑΦΟΡΑ
1. Τροποποίηση των όρων του παρόντος: Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών. H εταιρία αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή ή προσθήκη στους όρους.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Οι διακριτικοί τίτλοι και τα εμπορικά σήματα τα οποία είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα αποτελούν περιουσιακά αγαθά της εταιρείας. Η εταιρεία επιφυλάσσεται να κινήσει αστικές, διοικητικές και ποινικές νομικές ενέργειες εναντίον κάθε παραβάτη των σχετικών όρων.

Οι φωτογραφίες και τα σχέδια ενδυμάτων που υπάρχουν στην ιστοσελίδα, αποτελούν αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της εταιρείας και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, του Ευρωπαϊκού και των εφαρμοσμένων διεθνών συμβάσεων, περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Βάση όλων των ανωτέρω, απαγορεύεται ρητά η ολική ή μερική αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, αποθήκευση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, τροποποίηση και κάθε συναφή ενέργεια πάνω στα ανωτέρω στοιχεία, χωρίς την τυχόν ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της εταιρείας. Σε διαφορετική περίπτωση, οι ως άνω ενέργειες μπορεί να αποτελέσουν προσβολή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της εταιρείας, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να διεκδικήσει κάθε θετική και αποθετική ζημία που έχει προκληθεί σε αυτήν σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

1. ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε ολόκληρη την παραγγελία ή μέρος αυτής, χωρίς να υποχρεούστε να μας ανακοινώσετε το λόγο για τον οποίο επιθυμείτε την επιστροφή των προϊόντων, εντός της προθεσμίας των 14 εργασίμων ημερών από την ημερομηνία παραγγελίας. Στην περίπτωση αυτή σας επιβαρύνει μόνο το κόστος επιστροφής των προϊόντων. Στην περίπτωση που ο λόγος της επιστροφής σας αφορά σε λάθος της εταιρείας δεσμευόμαστε να αναλάβουμε το κόστος επιστροφής του προϊόντος.

Για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης, έχετε υποχρέωση να συμπληρώσετε και να αποστείλετε το ειδικό «έντυπο επιστροφής» που θα βρείτε εδώ. Υποχρεούστε να αποστείλετε το προϊόν σε άριστη κατάσταση, όπως το παραλάβατε χωρίς δηλαδή να έχει παραβιασθεί η συσκευασία του και επιβεβαιώνοντας ότι δεν έχουν αφαιρεθεί οι ειδικές σημάνσεις του προϊόντος. Επιπλέον, οφείλετε να συμπεριλάβετε την απόδειξη λιανικής πώλησης, ταυτόχρονα με την υποβολή δήλωσης υπαναχώρησης. Η επιστροφή θα γίνεται δεκτή μόνο κατόπιν έγκρισης της εταιρείας.

Σε περίπτωση επιστροφής των προϊόντων και αναλόγως αφενός με τον τρόπο που επιλέξατε να πληρώσετε την παραγγελία σας και αφετέρου τον τρόπο που θα πραγματοποιηθεί η επιστροφή τους, η επιστροφή των χρημάτων σας θα ολοκληρωθεί εντός14 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που θα παραλάβουμε τα προϊόντα. Σε περίπτωση που ο λόγος επιστροφής αφορά σε λάθος της εταιρείας η εταιρεία δεσμεύεται να αποστείλει εκ νέου το προϊόν, στη διεύθυνση που μας έχετε ορίσει για την παραλαβή της παραγγελίας με δικά της έξοδα. Στην περίπτωση που ο καταναλωτής επιθυμεί την επιστροφή της παραγγελίας του χωρίς να υπάρχει υπαιτιότητα της εταιρείας τότε τα έξοδα αποστολής βαραίνουν τον ίδιο τον καταναλωτή.

Σε κάθε περίπτωση, αφού παραλάβουμε το προϊόν, θα επεξεργαστούμε άμεσα το αίτημά σας και θα σας ενημερώσουμε άμεσα για τον τρόπο διεκπεραίωσής του. Η CrazyMary θέλοντας να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση σας δίνει το δικαίωμα να υποβάλετε οποιοδήποτε παράπονό σας ηλεκτρονικά συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα επικοινωνίας που θα βρείτε στην κατηγορία επικοινωνία της ιστοσελίδας μας.

2. ΧΡΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ
Η χρέωση της πιστωτικής σας κάρτας θα πραγματοποιείται αφού προηγηθεί έλεγχος και πιστοποίηση των στοιχείων και της εγκυρότητάς της. Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης είναι υπεύθυνος για την ορθή καταγραφή και την αλήθεια των στοιχείων της πιστωτικής κάρτας. Παραγγελία μπορεί να πραγματοποιήσει μόνο ο νόμιμος κάτοχος της πιστωτικής κάρτας.Σε τυχόν περιπτώσεις που ο αγοραστής που πραγματοποιεί την συναλλαγή δεν είναι το ίδιο πρόσωπο με τον ιδιοκτήτη της Πιστωτικής Κάρτας, το Military Law Office δεν φέρει καμία ευθύνη και ούτε υποχρεούται επιστροφή χρημάτων.
Η Εταιρία, για λόγους ασφαλείας, δεν αποθηκεύει στοιχεία πιστωτικών καρτών, επομένως θα πρέπει να εισάγετε τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας κάθε φορά που πραγματοποιείτε παραγγελία. Με την εισαγωγή των απαιτούμενων από τους όρους χρήσης της Ιστοσελίδας στοιχείων της πιστωτικής κάρτας, δηλώνετε ρητά ότι έχετε το νόμιμο δικαίωμα χρήσης της εν λόγω πιστωτικής κάρτας.
Η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση μη νόμιμης χρήσης πιστωτικών καρτών.
Η παροχή στοιχείων πιστωτικής κάρτας δηλώνει τη συγκατάθεσή σας για χρέωση αυτής με το ποσό της αγοράς που πραγματοποιείτε μέσω της Ιστοσελίδας. Σε περίπτωση που η συναλλαγή με την πιστωτική σας κάρτα απορριφθεί για οποιονδήποτε λόγο από την εκδούσα τράπεζα ή το δίκτυο της πιστωτικής κάρτας, ενδεικτικά, τότε η παραγγελία δεν θα εκτελεστεί.

ΠΛΗΡΩΜΕΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Η πραγματοποίηση παραγγελίας μέσα από το e-shop, αποτελεί σύναψη σύμβασης πώλησης εξ αποστάσεως ρυθμιζόμενη από το νομοθετικό πλαίσιο του Ν. 2251/1994, όπως έχει τροποποιηθεί.

Δυνατότητα σύναψης έγκυρης παραγγελίας μέσω του e-shop, έχετε εφόσον είστε δικαιοπρακτικά ικανός τηρώντας τα άρθρα του Ελληνικού Αστικού Κώδικα, (εφόσον έχετε συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας σας και δεν τελείτε σε δικαστική συμπαράσταση ως προς τη σύναψη σύμβασης πώλησης). Σε παραγγελίες μπορούν να προβούν και εκπρόσωποι νομικών προσώπων ενώ η εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματος της να αξιώσει από τον εποπτεύοντα ή κηδεμόνα τυχόν παραγγελίες που θα πραγματοποιηθούν από δικαιοπρακτικά ανίκανα πρόσωπα.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΜΕΣΩ E-SHOP:

Συμπλήρωση ειδικής φόρμας με τα απαραίτητα στοιχεία για τη σύναψη της σύμβασης πώλησης.
Την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της σύμβασης πώλησης και των όρων χρήσης, με την ηλεκτρονική επιλογή «ΑΠΟΔΟΧΗ» που δίνεται στον ενδιαφερόμενο από τον διαδικτυακό τόπο.
Ο καταναλωτής μέσω του διαδικτυακού τόπου ενημερώνεται από την εταιρεία πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας του για την ταυτότητα και τη διεύθυνση του προμηθευτή, τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του προϊόντος, την τιμή, την ποσότητα, τις δαπάνες μεταφοράς και τον τρόπο πληρωμής.

Με την αποστολή της φόρμας παραγγελίας, ο καταναλωτής λαμβάνει διαδικτυακά αντίγραφο της παραγγελίας, το οποίο μπορεί να αποθηκεύσει.

Στις τιμές που αναγράφονται στους σχετικούς καταλόγους κάτω από κάθε προϊόν συμπεριλαμβάνεται το ΦΠΑ (23%), ενώ η εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να αναπροσαρμόζει τις τιμές χωρίς να υποχρεούται να ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Οι πελάτες εκτός Ευρωπαικής Ενωσης υπόκεινται σε τυχόν έξτρα χρεώσεις που δύνανται να προκύψουν απο διαφορές στην ισοτιμία,εκτελωνισμούς,εισαγωγικούς δασμούς,περιορισμούς των προϊόντων και άλλες τοπικές απαιτήσεις για τις οποίες η εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη.

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1. Πως κάνω την παραγγελία;
• Επιλέγετε το προϊόν που θέλετε και τα βάζετε στο καλάθι αγορών.
• Αφού προσθέσετε όσα προϊόντα θέλετε στο καλάθι αγορών, και ενώ είστε ήδη μέσα, πατάτε το κουμπί «Ολοκλήρωση».
• Εάν δεν έχετε εγγραφεί ως μέλος, τότε θα σας ζητηθεί να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία της συναλλαγής. Με αυτό τον τρόπο μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις συναλλαγές σας ανά πάσα στιγμή και να βλέπετε την εξέλιξή τους.
• Αν πάλι είστε ήδη μέλος, τότε αρκεί απλά να συνδεθείτε.
• Επιλέγετε αν θέλετε απόδειξη ή τιμολόγιο και στη συνέχεια συμπληρώνετε όλα τα στοιχεία πληρωμής και αποστολής.
• Επιλέξτε τον τρόπο πληρωμής.
• Αφού αποδεχθείτε τους όρους χρήσης και εισάγετε τα στοιχεία της κάρτας σας, θα ολοκληρωθεί η παραγγελία.
• Με την επιτυχή ολοκλήρωση της συναλλαγής θα δείτε μία σύνοψη της παραγγελίας και θα λάβετε μία επιβεβαίωση στο email σας.

2. Γιατί δεν γίνεται δεκτή η πιστωτική κάρτα μου;
Αυτό μπορεί να συμβαίνει για πολλούς λόγους. Πολύ συχνά το πρόβλημα αυτό το συναντάμε από χρήστες του εξωτερικού, όπου οι ίδιες οι τράπεζες μπλοκάρουν την συναλλαγή, κρίνοντάς της σαν κακόβουλη ενέργεια. Το καλύτερο είναι να επικοινωνήσετε με την συνεργαζόμενη τράπεζα και να σας ενημερώσει ακριβώς για τον λόγο που απορρίπτεται από το σύστημα.

3. Που απευθύνομαι σε περίπτωση που αντιμετωπίσω πρόβλημα με την παραγγελία μου;
Σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματος, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με τους ακόλουθους τρόπους:
• Δυνατότητα onlinechat μέσω της ιστοσελίδας μας
• Μέσω ειδικής φόρμας επικοινωνίας, που θα βρείτε εδώ.
• Μέσω τηλεφώνου στα τηλ. 210-9536664, 210-9536694 (Δευτέρα – Παρασκευή: 9.00 – 17.00 )
• Μέσω email στο: sales@militarylawoffice.gr
4. Μπορώ να προσθέσω ένα ακόμη προϊόν στην παραγγελία που μόλις έκανα;
Θα πρέπει να κάνετε μία νέα παραγγελία και εν συνεχεία να επικοινωνήσετε μαζί μας είτε τηλεφωνικώς, είτε μέσω email, για να μας ενημερώσετε.

4.Τρόποι Πληρωμής
Επιλέξτε εσείς με ποιον από τους παρακάτω τρόπους θέλετε να πληρώσετε:
1.) Με χρέωση της πιστωτικής κάρτας
2.) Με χρέωση της πιστωτικής σας κάρτας μέσω Paypall
3.) Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό
4.) Πληρωμή στα κεντρικά γραφεία μας Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 332  ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 17673
Με τη χρέωση της πιστωτικής σας κάρτας. Η χρέωση της πιστωτικής σας κάρτας γίνεται την ημέρα έναρξης της διαδικασίας αποστολής των προϊόντων. Το militarylawoffice.gr έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των συναλλαγών σας μέσω της πιστωτικής σας κάρτας και όλοι οι κάτοχοι πιστωτικών καρτών υπόκεινται σε ελέγχους εγκυρότητας.

Είναι σημαντικό να αναφέρετε απαραιτήτως ένα τηλέφωνο επικοινωνίας και μια έγκυρη διεύθυνση e-mail.

Επικοινωνία