ΤΟΚΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Με δύο διαδοχικές αποφάσεις, και συγκεκριμένα τις υπ’ αριθμ. 2190/2014 και 2191/2014, η Ολομέλεια του ΣΤΕ έκκρινε οριστικά ότι η έναρξη της τοκοφορίας των αξιώσεων των διοικουμένων έναντι του Δημοσίου(από φόρους, τέλη, δασμούς κλπ),  ξεκινάει από την κατάθεση της Προσφυγής (ενδίκου μέσου). Συνεπώς όλα τα Στελέχη που έχουν καταθέσει Προσφυγές – Αγωγές για οποιονδήποτε λόγο, δικαιούνται τόκους από την ημερομηνία καταθέσεως της Προσφυγής ή Αγωγής.

Στην Ολομέλεια είχε παραπεμφθεί με τις υπ’ αριθμ. 1207/2012 και 1944/2012 αποφάσεις του Β΄ Τμήματος, καθώς το Δημόσιο υποστήριζε ότι η έναρξη της τοκοφορίας θα έπρεπε να ξεκινάει 6 μήνες μετά την κοινοποίηση στο Δημόσιο της τελεσίδικης αποφάσεως, και όχι από την ημερομηνία κατάθεσης όπως παγίως εδέχοντο τα Διοικητικά Δικαστήρια.

  Με την απόφασή της η Ολομέλεια του ΣΤΕ απέρριψε τις αιτιάσεις του Δημοσίου, εξασφαλίζοντας στους πολίτες τα εύλογα δικαιώματά τους, όπως ισχύουν σε όλα τα σύγχρονα και ευνομούμενα κράτη, δείχνοντας για ακόμη μία φορά ότι πρέπει να πορευθούμε προασπίζοντας το κράτος δικαίου και εγκαταλείποντας τους πολιτικαντισμούς.

 Το Γραφείο μας κατόπιν των ανωτέρω ενημερώνει τα Στελέχη που οι υποθέσεις των είχαν ανασταλεί να εκδικαστούν λόγω της εκκρεμοδικίας που υπήρχε στην Ολομέλεια του ΣΤΕ, ότι πλέον η διαδικασία δεν παρακωλύεται και θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τη γραμματεία μας, για να λάβουν οδηγίες για  την επίσπευση των διαδικασιών.

 Επίσης όλοι όσοι για τον ίδιο λόγο, ενώ είχαν πληρωθεί το κεφάλαιο από αγωγές, δεν είχαν πληρωθεί τους τόκους, να επικοινωνήσουν επίσης με την γραμματεία του Γραφείου μας για να ενημερωθούν για τα δικαιολογητικά προκειμένου να τα προσκομίσουν στη Διοίκηση για την πληρωμή των τόκων

Επικοινωνία