Το γραφείο μας ενημερώνει ότι με την υπ΄ αριθμ. 1840/2013 απόφαση του ΣτΕ (Ολομελείας), κρίθηκε οριστικώς και αμετακλήτως κατόπιν παραπομπής λόγω σπουδαιότητας του θέματος από την μείζονα σύνθεση του Β’ Τμήματος, ότι το προσωπικό του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένων των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, που μεταβαίνει στην αλλοδαπή για εκτέλεση υπηρεσίας ή για ειδική αποστολή ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, απαλλάσσεται της υποχρεώσεως της καταβολής οποιουδήποτε φόρου για το σύνολο του ποσού που τους καταβάλλεται και για οποιαδήποτε αιτία, ένεκα της υπηρεσίας τους στο εξωτερικό.
Το γραφείο κατόπιν της εξελίξεως αυτής ενημερώνει, ότι όσοι δεν έχουν προσφύγει για την επιστροφή του φόρου, πρέπει να ξεκινήσουν ενέργειες άμεσα, ακόμη και αν η περίπτωση τους έχει παραγραφεί, για να εξαντλήσουν έστω και την τελευταία στιγμή, την κάθε πιθανότητα να τους επιστραφεί έστω και ατόκως το αδικαιολογήτως παρακρατηθέν ποσό.
Για όσους έχουν ήδη καταθέσει προσφυγές και η υπόθεση τους εκκρεμεί σε πρώτο βαθμό, δηλαδή δεν έχει ακόμα δικαστεί και εκδοθεί απόφαση, το γραφείο μας έχει λάβει μέριμνα ώστε για όλα τα παραπάνω στελέχη στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου να κατατεθεί παρέμβαση σε εκδικαζόμενη συναφή απόφαση, σύμφωνα με το νόμο, ώστε να παραχθεί δεδικασμένο για όλους.
Για όσους έχει εκδοθεί απόφαση και εκκρεμεί εκτέλεση λόγω μη τελεσιδικίας, θα γίνει άμεσα προς το δικαστήριο που εκκρεμεί ή άσκηση του ενδίκου μέσου (έφεση ή αναίρεση), ώστε το δικαστήριο αυτό με την προβλεπόμενη διαδικασία, να θέσει την υπόθεση στο αρχείο και να εκδοθεί ακολούθως πιστοποιητικό τελεσιδικίας.
Για άλλες ειδικές περιπτώσεις θα αναληφθούν ανάλογες ενέργειες, σύμφωνα με τις ιδιάζουσες σε κάθε περίπτωση συνθήκες.
Σημειώνεται ότι από 27 Μαΐου 2013, σύμφωνα με πράξη του Προέδρου του ΣτΕ ξεκινά η ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων, που θα μας διευκολύνει καταλυτικά σε όλες τις παραπάνω ενέργειες.
Τέλος θα θέλαμε να ενημερώσουμε ότι για τα υπόλοιπα θέματα αποζημιώσεων εξωτερικού που εκκρεμούν, θα υπάρξουν νεώτερες αναρτήσεις προς ενημέρωση.
ΕΦΙΣΤΑΤΑΙ Η ΠΡΟΣΟΧΗ !!! Κατά την εκκαθάριση των αποφάσεων, οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να συμβουλευτούν το γραφείο μας, προκειμένου να αποφύγουν σφάλματα στην εκκαθάριση και στην καταβολή των τόκων, που έχουν παρατηρηθεί λόγω άγνοιας ορισμένων εκκαθαριστών, σε συγκεκριμένες ΔΟΥ.

Επικοινωνία