Στελέχη απηύθυναν στο γραφείο μας ερωτήματα σχετικά με την νομιμότητα των νέων προαγωγών όπως επί παραδείγματι αυτές του από 13-1-2011 Προεδρικού Διατάγματος (ΦΕΚ 7-2011τ. Γ) με βάση το νέο νόμο 3883/2010.

Πράγματι οι κρίσεις και οι προαγωγές με βάση τις διατάξεις του  νέου νόμου είναι παράνομες αφού αυτές θα αρχίσουν να ισχύουν από 1-1-2012. Τώρα οι αρμόδιοι είτε από σκοπιμότητα, είτε από επιπολαιότητα, είτε από ανικανότητα προέβησαν σε πασιφανώς άκυρες κρίσεις και προαγωγές εφαρμόζοντας μεταξύ άλλων διατάξεις που έχουν ανασταλεί από τον ίδιο το νόμο. Παρά λοιπόν ότι στο άρθρο 91 παρ.4 προβλέφθηκε η αναστολή ισχύος των διατάξεων περί κρίσεων – προαγωγών και η ισχύς τους από 1-01-2012 εντούτοις η διοίκηση θεώρησε ότι ίσχυσαν οι διατάξεις αυτές με συνέπεια να θεωρηθούν άμεσα καταργημένες οι διατάξεις μεταξύ άλλων των παραγράφων 11 και 12 του άρθρου 11 του Νόμου 2439/1996. Με τις διατάξεις αυτές προβλέπεται ως προϋπόθεση για την έναρξη προαγωγής των εξ Υπαξιωματικών, Αξιωματικών να έχει προηγουμένως γίνει έναρξη προαγωγής στον ίδιο βαθμό των Αξιωματικών που προέρχονται από παραγωγικές σχολές και αντίστοιχα στην παράγραφο 12 ότι, δεν είναι δυνατή η έναρξη προαγωγής στο βαθμό των λοιπών Αξιωματικών εάν δεν γίνει έναρξη προαγωγής των Αξιωματικών Όπλων, Μαχίμων και Ιπταμένων. Εφαρμόζοντας επομένως κατά το δοκούν τις διατάξεις η Διοίκηση κατήργησαν προ της ώρας τους, τις παραπάνω διατάξεις με συνέπεια να προαχθούν άρδην Αξιωματικοί χωρίς να τηρηθούν οι παραπάνω σοβαροί κανόνες ιεραρχίας.

Αυτό έχει ως συνέπεια ότι όλοι οι Αξιωματικοί που θίγονται από την μη τήρηση των παραπάνω διατάξεων να μπορούν να προσφύγουν απευθείας στα Διοικητικά Δικαστήρια και είναι βέβαιο ότι οι κρίσεις θα θεωρηθούν αυτοδικαίως άκυρες αφού στηρίζονται σε Κανόνα Δικαίου που δεν ισχύει ακόμα.

Δείτε  πώς απάντησε τελικά το γραφείο μας σε σχετικό ερώτημα (σ.σ. στο κείμενο έγινε αποδελτίωση ονόματος και στοιχείων προσδιοριστικών προσωπικών δεδομένων).

ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΔ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν. 3883-2010

Επικοινωνία