Σε μία ακόμα απαράδεκτη και ανεπίτρεπτη ενέργεια προχώρησε το Υπουργείο Οικονομικών, υποκύπτοντας στις απαιτήσεις των Θεσμών!
«Γυρίζοντας την πλάτη» επιδεικτικά στους απόμαχους της ασφάλειας της χώρας και ειδικά στους συνταξιούχους ιπτάμενους της Πολεμικής Αεροπορίας και με τις διατάξεις των άρθρων 94 παρ. 4, 24 παρ. 4 του ν. 4387/2016, 234 παρ. 10 ν. 4389/2016, αγνόησαν ότι οι περικοπές θα πρέπει να γίνονται μόνο στις κύριες συντάξεις προχώρησαν σε περικοπές και στο επίδομα επικινδυνότητας σε αντικατάσταση του πτητικού επιδόματος που λάμβαναν εν υπηρεσία (ειρηνικά μαχητικά), που συνίσταται σε ποσοστό 0,9% του βασικού μισθού του λοχαγού για πριν τα 27 έτη και σε ποσοστό 1,8% για μετά τα 27 έτη.
Το νομικό ζήτημα που εγείρεται αφορά στην αντισυνταγματικότητα των περικοπών στα επιδόματα τη στιγμή που θα έπρεπε να επιβληθούν μόνο στο ποσό της κύριας σύνταξης.
Με τα περίεργα και άδικα αυτά νομοθετήματα παραβιάζονται συνταγματικές διατάξεις που κατοχυρώνουν ύψιστες αρχές και δικαιώματα όπως η αρχή ασφάλειας του δικαίου, η αρχή της προστατευμένης εμπιστοσύνης προς την διοίκηση, το δικαίωμα στην κοινωνική ασφάλιση και την αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου.
Οι νομικοί της Military Law Office έχοντας εξετάσει τα δεδομένα και αντιδρώντας στην αχάριστη μεταχείριση των συνταξιούχων ιπταμένων της Πολεμικής Αεροπορίας είναι στη διάθεση του κάθε θιγόμενου για την διεκδίκηση των νόμιμων κεκτημένων, για την αποκατάσταση του δικαίου και για το δικαίωμα στην αξιοπρεπή διαβίωση, μετά το πέρας της εργασίας τους.

[activecampaign]
Επικοινωνία