Αξιωματικός κρίθηκε από το ΣΑΓΕ «ευδοκίμως τερματίσας την υπηρεσία του». Η κρίση του ΣΑΓΕ ακυρώθηκε από το Δεφ Αθήνας, χάρη στις νομικές ενέργειες του γραφείου μας.

Η Περιπέτεια του Αξιωματικού Π.Ν.

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια του κύριου Π.Ν., ταξίαρχου ξηράς, που αναγκάστηκε να αποχωρήσει πρόωρα από την υπηρεσία του, λόγω αδικαιολόγητης δυσμενούς κρίσης του ΣΑΓΕ.

Όταν κατά την τακτική κρίση στελεχών του 2014 κρίθηκε «ευδοκίμως τερματίσας την υπηρεσία του» άσκησε προσφυγή στο Συμβούλιο Ανώτατων Στρατιωτικών, με αίτημα την επανεξέταση της υπόθεσής του.

Με συνολική βαθμολογία ουσιαστικών προσόντων 89% (λίαν καλώς),βασίμως προσδοκούσε ότι θα γίνει το αίτημά του δεκτό. Στο κάτω- κάτω, πληρούσε τις προϋποθέσεις του νόμου ωστέ να κριθεί «διατηρητέος εν υπηρεσία» Όμως το ΣΑΣ επιδοκίμασε την κρίση του ΣΑΓΕ

Όταν επισκέφτηκε το Γραφείο μας, δεν μπορούσε να κρύψει την πίκρα του.

Το καθοριστικό 1% της βαθμολογίας

Το 2000 όταν ο κ. Π.Ν. ήταν ακόμα συνταγματάρχης. Από τα πρακτικά μίας συνεδρίασης στην οποία είχε παρευρεθεί όσο κατείχε τον παραπάνω βαθμό, προέκυψε ότι δεν γνώριζε επαρκώς το θέμα.

Το ΣΑΓΕ, 17 χρόνια αργότερα μελετώντας τα εν λόγω πρακτικά έκρινε ότι το «μελανό» σημείο της θητείας του Π.Ν. τον καθιστά ακατάλληλο τόσο για την προαγωγή του, όσο και για την διατήρηση του σε υπηρεσία.

Που στηρίξαμε την αίτηση για ακύρωση της κρίσης του ΣΑΓΕ:

Η αυστηρότητα της κρίσης του συμβουλίου είναι προφανής. Είναι δυνατόν ένας κατά γενική ομολογία ικανός αξιωματικός να αποστρατευθεί πρόωρα εξ αιτίας ενός ήσσονος σημασίας παραπτώματος, που έγινε σχεδόν προ εικοσαετίας;

«Ευδοκίμως τερματίσας» κρίνεται όποιος:

A. «δεν συγκεντρώνει σε βαθμό εξαίρετο άπαντα τα ουσιαστικά προσόντα για την κάλυψη ανώτερης θέσης»

B. «ούτε κρίνεται εξαιρετικά ικανός για την διατήρησή του σε υπηρεσία»

Ουσιαστικά απαιτούνται δύο κρίσεις: μία περί προαγωγής και μία περί συνέχισης σε υπηρεσία .Κάθε κρίση δε, στηρίζεται σε δική της, ξεχωριστή αιτιολογία, διάφορη της άλλης: δηλαδή δεν γίνεται αξιωματικός να κριθεί μη προακτέος και μη ικανός προς συνέχισίν σε υπηρεσία για τον ίδιο λόγο.

Και τι λόγο… μία άτυχη στιγμή δεκαεπτά χρόνια πριν σε μια άμεμπτη κατά τα άλλα σταδιοδρομία.

Μπορεί μια άτυχη στιγμή να επηρεάσει την εξέλιξη του Π.Ν.; είναι μεν δυνατόν παραπτώματα από προηγούμενους βαθμούς να συνεκτιμηθούν από το ΣΑΓΕ ώστε το τελευταίο να αξιολογήσει επαρκέστερα, αλλά πάντα τηρουμένων των αναλογιών : Μεμονωμένα παραπτώματα παλαιότερα της δεκαετίας, χαρακτηρίζονται εκ του νόμου παρωχημένα και δεν είναι δυνατόν να ληφθούν υπόψιν ούτε στην κρίση περί προαγωγής, πόσο μάλλον στην κρίση για συνέχιση της υπηρεσίας στον ίδιο βαθμό.

Στις 19 Ιουνίου του 2017…

Ήρθε η ώρα της εκδίκασης της αίτησης ακυρώσεως και το δικαστήριο δικαίωσε τον κ. Π.Ν πανηγυρικά.

Δέχτηκε όλους του λόγους ακύρωσης της κρίσης του Συμβουλίου.

Ο κύριος Π.Ν. μετά το καλοκαίρι επέστρεψε στην υπηρεσία του.

Επικοινωνία