Το νέο επικαιροποιημένο μνημόνιο, που ψηφίστηκε με το νόμο 3899/2010, αποτελεί ένα μνημείο ακόμα μεγαλύτερης λεηλασίας και βαρβάρων αναδιαρθρώσεων. Ο νόμος δημοσιεύτηκε στις 17-12-2010 (ΦΕΚ Α’ 212) και κατ’ αυτού θα στραφούμε με νέα επιχειρήματα καθώς εισάγονται μεγάλες αδικίες κυρίως για τους Στρατιωτικούς. Αν υπάρχει –που υπάρχει- ανάγκη να την χρεωθούν αναλογικά όλοι και όχι επιλεκτικά να την χρεωθούν οι Στρατιωτικοί επειδή δεν μπορούν να διαμαρτυρηθούν. Εξάλλου δεν έπαιρναν οι Στρατιωτικοί  διπλό μισθό (βλπ υπουργείο οικονομικών κλπ), ούτε έπαιρναν 16 μισθούς (βλπ Βουλή κλπ), ούτε διορίστηκαν με ψηφοθηρικούς λόγους χωρίς να υφίστανται πραγματικές ανάγκες. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο δικαστικό αγώνα ας επικοινωνήσουν με το γραφείο. Η προθεσμία είναι καταρχήν μέχρι 16/2/2011 (60 ημέρες από δημοσίευση).

Μετά όμως από την βόμβα στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών ανεστάλη η λειτουργία του και δεν υπολογίζεται στις τρέχουσες προθεσμίες το χρονικό διάστημα από 30/12/2010 έως 28/1/2011(ΦΕΚ Α 2/8-1-2011). Κατά συνέπεια η προθεσμία παρεκτείνεται μέχρι 16/3/2010. Σημειώνεται ότι αρμόδιο δικαστήριο είναι κατ’ αρχήν το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών, λόγω της έδρας του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο στην συνέχεια κατ’ εφαρμογήν του νέου Ν. 3900/2010 θα παραπέμψει στο ΣτΕ.

N.3899-2010 σε pdf για κατέβασμα.

Επικοινωνία