Η διεκδίκηση της επιστροφής φόρου επί των αποζημιώσεων εξωτερικού, πλέον επεκτείνεται σε πέντε έτη, όσο είναι και το δικαίωμα της Φορολογικής Αρχής, να κοινοποιήσει φορολογικό έλεγχο στον διοικούμενο. Δηλαδή με απλά λόγια, υφίσταται πενταετή και όχι τριετή παραγραφή!

Μετά την νέα αυτή επιτυχία του Γραφείου, καλούμε άπαντα τα Στελέχη που έχουν μεταβεί στο εξωτερικό και έχουν καθ’ οποιονδήποτε τρόπο υποβληθεί σε φορολογία των αποζημιώσεων εξωτερικού, είτε άμεσα είτε έμμεσα, να απευθυνθούν στο Γραφείο μας, το οποίο χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση εξόδων, τα οποία θα τα καλύψουμε αποκλειστικά εμείς και μόνον με αμοιβή 10% επί του οποτεδήποτε εισπραχθέντος, δηλαδή εάν δεν εισπράξει ο ενδιαφερόμενος, εμείς δεν παίρνουμε αμοιβή.

Σημειώνουμε, ότι θα ακολουθήσει ταχεία εκκαθάριση των υποθέσεων αυτών, λόγω πρόσφατης αλλαγής του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.

Από το Γραφείο μας, ήδη διεξάγονται οι απαραίτητες ενέργειες, για να διεκπεραιωθούν άμεσα και οι εκκρεμούσες μέχρι σήμερα υποθέσεις επιστροφής φόρου.

Καλούμε, λοιπόν, τα Στελέχη να έρθουν σε επικοινωνία με το Γραφείο μας, είτε μέσω e-mail που είναι και ο προσφορότερος τρόπος επικοινωνίας(info@militarylawoffice.gr), είτε να στείλετε FAX στο 211 2131517, είτε να αποστείλετε επιστολή στην διεύθυνση του Γραφείου Λ. Συγγρού 332, Καλλιθέα, ΤΚ 17673 (Υπ’ όψιν κ. Ρωμαίου Εμμανουήλ), είτε να τηλεφωνήσετε στα τηλέφωνα του Γραφείου 210 9536664, 210 9536694, 211 0123226, 211 0123227, ή ακόμα και να προσέλθετε αυτοπροσώπως ή δια οικείου προσώπου στο Γραφείο.

Επικοινωνία