Οι σχετικές πράξεις προσβάλλονται με προσφυγή ουσίας ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου. Παραπομπή της υπόθεσης στο αρμόδιο δικαστήριο. (Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)

ΣΤΕ 274/2015

Επικοινωνία